Binnenstad boos over besluit Gele Rijdersplein

/

ARNHEM – De gemeenteraad is van plan om morgen in te stemmen met het behoud en opknappen van de AKU-fontein op het Gele Rijdersplein. De uitkomst van een uitgebreid participatietraject wordt daarbij terzijde geschoven. Dit leidt tot boosheid bij binnenstadsbewoners en ondernemers.

Ruim een jaar werd er door veel mensen en organisaties meegedacht met de gemeente Arnhem over de nieuwe inrichting van het Gele Rijdersplein. De uitkomst van die particpatie was dat de AKU-fontein wordt opgeknapt en dat de pergola iets verhoogd wordt om ruimte te maken voor een halfverdiepte fietsenstalling.

Een raadsvoorstel met de uitkomst van de participatie werd afgelopen maand besproken in de gemeenteraad. Nu al is duidelijk dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad een eigen keuze maakt en de uitkomst van het participatietraject negeert.

Volgens een meerderheid van de raad doet de halfverdiepte fietsenstalling afbreuk aan de AKU-fontein. De gemeenteraad wil daarom dat er, net als nu, een fietsenstalling op straat komt. Bovendien is dit goedkoper, argumenteert de gemeenteraad.

Die opstelling leidt tot boze reacties. Zo laat Platform Binnenstad Arnhem (PBA) in een brief aan de gemeenteraad weten dat ze teleurgesteld is in de opstelling van de gemeenteraad. De brief wordt ondersteund door Arnhem6811, het bewonersplatform van de binnenstad. PBA somt een aantal redenen waarom zij het voornemen van de gemeenteraad onwenselijk vindt.

“De pergola is een hangplek waar mensen met een boog omheen lopen. Als we de pergola in zijn huidige vorm restaureren, blijft dat ook in de toekomst het geval”, aldus PBA.

Volgens PBA is ook de verkeersveiligheid in het geding.
“Mensen die hun fiets hebben geparkeerd in de stalling op het maaiveld moeten via een zeer smal voetgangersstrookje het fietspad oversteken. De fietsers en brommers ‘sjezen’ langs hen heen terwijl ze dit doen. Dit lijkt ons een onwenselijke situatie.”

Bovendien vindt PBA het onwenselijk dat de capaciteit van de fietsenstalling niet wordt uitgebreid. Dat zou wel gebeuren met de bouw van de halfverdiepte fietsenstalling uit het oorspronkelijke voorstel.
“Steeds meer mensen pakken de fiets als primair vervoersmiddel in, om en naar de binnenstad. Dat zal in de toekomst alleen nog maar meer worden.”

PBA is wel te spreken over een motie die pleit voor het aanleggen van de Jansbeek op het Gele Rijdersplein.
“Groen en water is hard nodig in de binnenstad om de toenemende hittestress het hoofd te kunnen bieden. We moeten ons inspannen om middelen te vinden om het plan alsnog te realiseren.”

Vorige artikel

Lichtmast Land van de Markt weggehaald

Volgende artikel

“Hoeveel Arnhemse kinderen zijn uit huis geplaatst door de toeslagenaffaire?”

Tip: