Onze visie op journalistiek

We leven in een tijd waarin steeds meer desinformatie wordt rondgestrooid. Veel van die desinformatie wordt de wereld ingeblazen door mensen die zich journalist noemen, maar die dat in werkelijkheid niet zijn.

Bij de Arnhemsche Courant zijn we van de oude stempel. Wij zien journalistiek als een ambacht. We zien onszelf als waakhond van de democratie. We zijn vrij en onafhankelijk. Boven alles zijn wij kritisch.

Onze visie op journalistiek vind je terug in deze tien uitgangspunten. Dit is waar we voor staan!

1.
Ik zie menselijke nieuwsgierigheid als een uiterst vruchtbare eigenschap.

2.
Mensen hebben recht op feitelijke informatie om te komen tot een eigen beoordeling.

3.
Losse feiten bestaan niet. Het is de taak van de journalist om samenhang te laten zien en verbindingen te maken zodat feitenkennis uitgroeit tot inzicht.

4.
Als journalist reken ik het tot mijn taak om proeven van beoordeling (commentaar, analyse) te geven.

5.
Ik wil doen aan werving. Door argumentatie wil ik medestanders kweken voor mijn standpunt.

6.
Ik wil de kunstgrepen van het vak gebruiken om de publieke opinie te beïnvloeden.

7.
Ik erken ronduit dat ik behoefte heb aan ego-versterking: het prikkelt mij om de eerste te zijn, de onthuller, de querulant, de detective.

8.
Ik zie de journalistiek als een vorm van artisticiteit. Ik wil best toegeven dat ik literaire eerzucht heb.

9.
De journalistiek is voor mij een middel om mij veelzijdig te ontwikkelen. Ik ben leergierig.

10.
Ik zie mijn functie als die van waakhond. Ik wil controle uitoefenen op de formele en informele macht.

Bovenstaande tien punten zijn opgesteld door Piet Heil, docent aan de School voor Journalistiek in Utrecht en uitmuntend journalist. Ze zijn ruim veertig jaar geleden genoteerd in zijn ‘Werkwijzer voor journalistiek denken en doen’, maar hebben niets ingeboet aan kracht.