Gemeente Arnhem gaat meer openbaar maken bij Woo-verzoeken

/

ARNHEM – De gemeente Arnhem gaat vanaf nu minder weglakken bij het afhandelen van Woo-verzoeken. Wethouder Maurits van de Geijn (VOLT) schrijft dit aan de gemeenteraad na vragen van D66, PvdA en VOLT.

(Door: Patrick Arink)

Het ging afgelopen jaar nogal eens mis bij de beantwoording van Woo-verzoeken door de gemeente Arnhem. Documenten werden ten onrechte geheim verklaard, appjes bleken onvindbaar, teksten werden ten onrechte weggelakt en regelmatig werden Woo-verzoeken te laat beantwoord.

Het leidde afgelopen jaar meermalen tot kritische vragen vanuit de gemeenteraad. In antwoord op schriftelijke vragen vanuit de raad heeft het college van B&W nu beterschap beloofd.

Persoonlijke beleidsopvattingen

Zo worden persoonlijke beleidsopvattingen vanaf nu niet meer weggelakt, maar openbaar gemaakt. De interpretatie die de gemeente Arnhem gaf aan de uitzondering binnen de Wet open overheid (Woo) om teksten weg te lakken, staat haaks op de bedoeling van de wet.

De Woo is juist bedoeld om meer transparantie te bieden dan in het verleden het geval was, maar tot nu toe hanteerde de gemeente Arnhem een norm die bij geen enkele rechtbank stand zou houden.
Ter indicatie: in het Woo-verzoek van de Arnhemsche Courant over de Schaapsdrift zijn maar liefst op 271 pagina’s teksten weggelakt. Soms een woord, soms een alinea, soms een hele pagina.

Daar komt nu een einde aan, belooft wethouder Van de Geijn aan de gemeenteraad:
“Als college maken we de expliciete heldere keuze dat vanaf nu ‘Openbaar, tenzij’
de nieuwe grondhouding is ten aanzien van het openbaar maken van persoonlijke beleidsopvattingen.”

Er lijkt wel een addertje onder het gras te zitten, want: “Openbaar, tenzij er in een bepaald geval specifieke redenen zijn om dat niet te doen.”

Bij navraag blijkt echter dat hier niet teveel achter gezocht moet worden.
Van de Geijn: “Dit gaat puur om de uitzonderingen die in de wettekst gaan. Dan gaat het over zaken als staatsveiligheid. We willen het liefst maximale openheid. Het probleem is dat we dat als gemeente niet van de ene op de andere dag kunnen organiseren.”

Volgens Van de Geijn zit de gemeente Arnhem nu in een tussenfase.
“Het is helaas niet zo dat dit nieuwe beleid meteen is ingevoerd in de dagelijkse praktijk. We willen wel transparant zijn, maar dat kost tijd. Het probleem is dat we hier als gemeente niet goed op zijn ingericht. De griffie heeft daarom een medewerker aangenomen om het nieuwe beleid te implementeren.”

Naast het voornemen om minder tekst weg te lakken, wil de gemeente er ook voor zorgen dat Woo-verzoeken sneller worden afgehandeld. Dit gebeurt onder meer door extra mensen in te schakelen en een betere werkinstructie voor de ambtelijke organisatie te schrijven.
Ter indicatie: ondanks een uitspraak van de rechtbank, werd het Woo-verzoek van de Arnhemsche Courant meer dan 120 dagen te laat beantwoord.

Van de Geijn: “Bij kleine verzoeken is het beeld dat het in het algemeen redelijk gaat. Bij grote Woo-verzoeken zien we dat termijnen vaak niet gehaald worden, ondanks inzet van extra inhuur. We staan daar niet alleen in. Andere overheden hebben hetzelfde probleem. Maar we doen er alles aan om dit te verbeteren.”

Al langer mee bezig

De directe aanleiding om het beleid met betrekking tot de Woo te verbeteren lijkt te komen door de vragen vanuit de gemeenteraad. Maar volgens Van de Geijn speelt het al langer.

“Als college hebben we afgelopen jaar natuurlijk ook gezien waar het misgaat. Niemand wist meer precies hoe het in elkaar zit. Binnen B&W hebben we toen besloten dat we moesten komen tot een heldere lijn. We hebben expertise ingehuurd die in maart van dit jaar tekst en uitleg heeft gegeven, ook aan de gemeenteraad. De griffie was ondertussen ook bezig met het opstellen van een nieuw protocol geheimhouding. Dingen kwamen dus samen.”