Gemeente neemt actie tegen discriminatie particuliere huursector

/

ARNHEM – Er wordt op grote schaal gediscrimineerd bij het verhuren van particuliere huurwoningen in Arnhem. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de gemeente Arnhem heeft laten uitvoeren. De gemeente neemt actie om de discriminatie een halt toe te roepen.

(Door: Patrick Arink)

Liever geen huurder met een niet-westerse achtergrond? Bijna de helft van alle verhuurmakelaars in Arnhem is bereid om op verzoek van de eigenaar te discrimineren.

Liever geen homo als huurder? Maar liefst 69 procent van de verhuurmakelaars in Arnhem is bereid om te discrimineren op basis van seksuele geaardheid.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek dat de gemeente Arnhem heeft laten uitvoeren. In een brief aan de gemeenteraad laat burgemeester Marcouch weten dat hij het er niet bij laat zitten.
“Het is ontoelaatbaar dat discriminatie op de Arnhemse woningmarkt veelvuldig plaatsvindt.”

Landelijk probleem

Discriminatie op de woningmarkt is een landelijk probleem. Tijdschrift De Groene bracht het probleem vier jaar geleden voor het eerst in kaart. Uit dat artikel kwam al naar voren dat veel particuliere verhuurders bereid zijn om te discrimineren.
Sindsdien hebben meerdere steden onderzocht hoe het in hun gemeente gesteld was. Op verzoek van GroenLinks is het probleem nu ook in Arnhem in kaart gebracht.

Onderzoeksbureau RIGO voerde praktijktesten uit door mystery calls en mails te versturen aan de commerciële verhuurmakelaars in Arnhem. De vraag was simpel:
“Kunnen jullie ervoor zorgen dat er geen huurder met een migratieachtergrond of homoseksuele geaardheid in mijn woning komt?”
Daarnaast werd met zowel een Nederlandse als met een niet-westerse naam gereageerd op 250 woonadvertenties.

Alleen de particuliere huurmarkt is onderzocht. Sociale huurwoningen van woningcorporaties zijn niet meegenomen in het onderzoek.
“Toewijzing van deze woningen vindt op een transparante wijze plaats op basis van regels die zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening”, schrijft Marcouch.

Vergunningsplicht

De uitkomsten van het onderzoek naar discriminatie op de particuliere woningmarkt, zijn voor de gemeente aanleiding om actie te ondernemen. Zo wil de gemeente een verhuurdersvergunning introduceren om malafide verhuurders tegen te gaan. Verhuurders die niet aan de regels voldoen, krijgen geen vergunning meer.

De gemeente moet voor het invoeren van zo’n vergunning wel wachten op de Tweede Kamer. Die behandelt binnenkort het ‘wetsvoorstel goed verhuurderschap’, waarmee een verhuurdersvergunning mogelijk gemaakt moet worden.

Daarnaast wil de gemeente aanhaken bij een landelijke pilot waarbij een gemeente mag experimenteren met een meldingsplicht. Verhuurmakelaars zijn dan verplucht een discriminerend verzoek van een verhuurder te melden. Utrecht is door het Rijk aangewezen als proefgemeente, maar ook Arnhem wil graag aan deze pilot meedoen.

Om discriminatie op de woningmarkt in de toekomst te voorkomen worden de resultaten van het onderzoek gedeeld met alle verhuurmakelaars in Arnhem. Daar gaat volgens de gemeente een preventieve werking van uit.
“Hierbij zullen we blijven benadrukken dat elke vorm van discriminatie strafbaar en onacceptabel is.”

Bovendien worden mensen die met discriminatie op de woningmarkt te maken hebben opgeroepen om dit te melden bij bij antidiscriminatiemeldpunten. De gemeente gaat ook op de website van de gemeente een pagina maken waar staat wat huurders kunnen doen wanneer zij discriminatie ervaren op de woningmarkt.

De gemeente wil het onderzoek regelmatig herhalen.
“We hopen dat dit de sector scherp houdt”, aldus burgemeester Marcouch.