Gemeente voldoet vier maanden te laat aan Woo-verzoek over Schaapsdrift

/

ARNHEM – Vier maanden na de wettelijke termijn heeft de gemeente voldaan aan een nieuw Woo-verzoek van de Arnhemsche Courant over de Schaapsdrift. In twee verschillende deelbesluiten heeft de gemeente duizenden nieuwe documenten over het dossier vrijgegeven.

(Door: Patrick Arink)

De documenten die met het nieuwe Woo-verzoek zijn vrijgekomen beslaat grofweg de periode waarin de gebiedsvisie voor de Schaapsdrift werd opgesteld en gepresenteerd. De gebiedsvisie werd met een kleine aanpassing in april van dit jaar aangenomen door de gemeenteraad.

Volgens de gebiedsvisie moeten er 73 woningen op de Schaapsdrift gesloopt worden, inclusief het gehele achterliggende bedrijventerrein. Daarvoor in de plaats komt een autoluwe wijk met voldoende groen en appartementengebouwen tot acht verdiepingen hoog. Ook wordt de beek weer omhoog gehaald en wordt een parkeergarage voor personeel van Innoforte gerealiseerd.

Een amendement vanuit de coalitiepartijen zorgt ervoor dat er twee (2) woningen minder gesloopt worden in de buurt. Ook roept het amendement op om te kijken of het geplande pand op de kop van de Schaapsdrift er inderdaad moet komen en of dit gebouw met tien verdiepingen wel past bij de rest van de wijk.

De plannen worden alleen gesteund door de coalitiepartijen in de gemeenteraad. De gehele oppositie én bewoners van de wijk keren zich al twee jaar tegen de plannen van de gemeente en de manier waarop die plannen tot stand komen. Zij stellen dat de plannen niet in lijn zijn met een eerder aangenomen amendement waarin werd afgesproken dat behoud van bestaande woningen het uitgangspunt was.

Loep

De Woo-documenten die nu zijn vrijgegeven gaan over de periode voorafgaand aan de besluitvorming. De Arnhemsche Courant zal de documenten die de gemeente nu openbaar heeft gemaakt de komende tijd minutieus lezen en in een uitgebreide serie artikelen verslag doen van de bevindingen.

Een eerdere serie artikelen over de Schaapsdrift aan de hand van een eerder Woo-verzoek werd door de Vereniging Van Onderzoeks Journalisten (VVOJ) genomineerd voor de Loep. De Loep is de belangrijkste prijs voor onderzoeksjournalistiek in Nederland.

De documenten die de gemeente Arnhem nu openbaar gemaakt heeft, zijn terug te vinden in twee deelbesluiten op deze website: https://woo.arnhem.nl/pages/woopublicaties