Gemeente wil kleinere binnenstad: minder winkelstraten met minder bezorgdiensten

//

ARNHEM – Om ervoor te zorgen dat de binnenstad van Arnhem ook in de toekomst aantrekkelijk is, wil de gemeente Arnhem het winkelgebied verkleinen en een rem zetten op flitsbezorgdiensten. De plannen zijn vastgelegd in een omgevingsplan waar de gemeenteraad deze maand een besluit over neemt.

(Door: Patrick Arink)

De binnenstad van Arnhem moet getransformeerd worden van ‘a place to buy’ naar ‘a place to meet’, aldus de gemeente.
“Dat betekent dat het omgevingsplan inzet op een kleiner, maar krachtiger kernwinkelgebied met daaromheen gemengde gebieden waar ontmoeten, werken, wonen, cultuur en ontspanning centraal staan.”

In de praktijk houdt dat in dat geen nieuwe winkels meer toegestaan worden aan de randen van het centrum zoals aan de Jansbinnensingel, in de Looierstraat en delen van de zuidelijke binnenstad. Doel hiervan is een concentratie van winkels langs de kansrijke winkelstraten in het hart van de binnenstad.
De gemeente wil een overgangstermijn van twee jaar hanteren en benadrukt dat de plannen niet gelden voor bestaande winkels.

Daarnaast wordt het voor horeca en met name flitsbezorgdiensten een stuk lastiger gemaakt om zich in de binnenstad van Arnhem te vestigen.
“We staan alleen nieuwe fastfoodzaken, snackbars of bezorghoreca toe als dit bijdraagt aan de vitaliteit en kwaliteit van de binnenstad en niet leidt tot overlast”, schrijft de gemeente in haar omgevingsplan.

Flitsbezorgdiensten worden vanaf nu geweerd uit het centrum. De bezorgdiensten leiden tot veel overlast bij bewoners van de binnenstad. Om die reden klinkt bij veel mensen al langer de roep om flitsbezorgers te weren uit de binnenstad.

Flitsbezorgers

De plannen zijn tot stand gekomen in gesprekken tussen de gemeente Arnhem en stakeholders als Platform Binnenstad Arnhem en City Centrum Arnhem. Toch is lang niet iedereen gelukkig met het plan voor de binnenstad.

Zo melden verschillende vastgoedeigenaren dat zij financieel getroffen worden door het voornemen van de gemeente om aan de rand van de binnenstad geen detailhandel meer toe te staan. De gemeente erkent dat dit het geval is, maar brengt daar tegenin dat de mogelijkheden voor het vestigen van bijvoorbeeld kantoorruimte vergroot worden. Dit gebeurt juist om tegemoet te komen aan de bezwaren van vastgoedeigenaren.

Ook bezorgdiensten hebben de gemeente laten weten dat zij het oneens zijn met het besluit om flitsbezorgers te weren uit de binnenstad. Een van de bezorgdiensten die bezwaar heeft gemaakt tegen de plannen van de gemeente is ‘darkstore’ Getir.

“Onze bedrijfsvoering wordt potentieel nagenoeg onmogelijk gemaakt”, klaagt de bezorgdienst. “Binnen de EU geldt vrijheid van dienstverlening als uitgangspunt. dit plan voorziet in een onevenredige beperking van de vrije vestigingsmogelijkheden voor de uitoefening van onze dienstverlening. Het plan is dan ook volledig in strijd met de Dienstenrichtlijn.”

Wat Getir ook dwars zit, is dat de twee bestaande flitsbezorgdiensten in de Nieuwstad en in de Beekstraat mogen blijven.