De Schaapsdrift vanuit het westen, met rechts station Presikhaaf.

Gemeenteraad trapt op de rem bij ontwikkeling Schaapsdrift

/

ARNHEM – Er moet nog over besloten worden, maar de plannen die het college van B&W heeft met de Schaapsdrift zullen flink worden afgeschaald. Verreweg het grootste gedeelte van de bestaande woningen in de buurt zal behouden blijven. Dat is de belangrijkste conclusie na de raadsvergadering over de Schaapsdrift gisteravond.

(Door: Patrick Arink)

Als het aan B&W ligt, moet een flink deel van de Schaapsdrift gesloopt worden. Op die manier ontstaat ruimte voor de ambities die het college van B&W in een startnotitie heeft vastgelegd.

De Schaapsdrift en omgeving moet volgens de startnotitie getransformeerd worden tot een aantrekkelijke woonwijk met 500 tot 1.000 woningen en een even groot aantal werkplekken. Daarnaast moet de buurt vergroend worden en moeten er voorzieningen komen, zoals winkels.

Een korte blik op het plangebied laat zien dat die ambities alleen gerealiseerd kunnen worden wanneer zowel het bedrijvendeel als de bestaande woonbuurt van de Schaapsdrift voor een groot deel tegen de vlakte gaan.

Behoud bestaande woningen

Nadat bewoners van de Schaapsdrift vorige week in de gemeenteraad een krachtig pleidooi hielden voor het behoud van hun buurt, was eigenlijk al duidelijk dat de gemeenteraad op de rem zou trappen. Bij de eerste meningsvormende vergadering over de startnotitie werd dat gisteravond bevestigd.

Een jaar geleden werd de Wvg opgelegd op de buurt. De Wvg maakt onteigening en sloop in de toekomst mogelijk. Een sterk verdeelde gemeenteraad stemde toen met een krappe meerderheid in met het opleggen van de Wvg. Wel werd toen een motie aangenomen die opriep om de woonbuurt te ontzien en zoveel mogelijk bestaande huizen te behouden.

De gemeenteraad, zowel oppositie als coalitie, concludeerde gisteravond dat die motie in de startnotitie eigenlijk niet is terug te vinden. Op initiatief van coalitiepartij Partij voor de Dieren is daarom afgelopen week achter de schermen druk gelobbyd binnen de coalitie om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen: wél ontwikkeling van de Schaapsdrift, maar géén sloop van goede woningen.

Het resultaat was dat de gemeenteraad gisteren eensgezind aan wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) liet weten dat de huidige plannen met de Schaapsdrift en omgeving te ambitieus zijn. Waarschijnlijk wordt tijdens de besluitvormende vergadering over de startnotitie een amendement ingediend die sloop van de woonbuurt zoveel mogelijk moet voorkomen.

Minder werkplekken

Vraagtekens waren er bij alle partijen ook over de ambitie die in de startnotitie wordt uitgesproken om op de Schaapsdrift niet alleen woningen, maar ook hetzelfde aantal werkplekken te realiseren.

“Bij het opleggen van de Wvg een jaar geleden was daar nog geen sprake van”, merkte SP-leider Gerrie Elfrink op. “Toen werd het opleggen van de Wvg verdedigd met het argument dat we heel snel heel veel woningen moeten bouwen. Nu staan in de plannen opeens evenveel werkplekken als woningen.”

Die kritiek werd raadsbreed gedragen.
Marlies Neutkens (Volt): “De Wvg is opgelegd om hier een woongebied van te maken. Dat zou wat ons betreft de hoofdfunctie van het gebied moeten zijn.”

Giovanni Visser (PvdA): “Waarom hier 500 tot 1.000 banen? Kun je dat niet beter ergens anders doen? We hebben een grote stad. Volgens mij hoeft dat niet allemaal hier. Wat ons betreft is dat ook niet te rechtvaardigen. Misschien zou die ambitie gewoon uit de startnotitie moeten verdwijnen.”

Zonder vergaande sloop van de woonbuurt en zonder honderden werkplekken op de Schaapsdrift wordt de startnotitie van het college van B&W dus flink afgeschaald.

Nu de gemeenteraad fors op de rem trapt, wil dat overigens niet zeggen dat de Wvg meteen van de Schaapsdrift wordt afgehaald. De Wvg is volgens de coalitiepartijen noodzakelijk om de plannen verder te ontwikkelen. Wel moet er volgens de meeste partijen snel duidelijkheid komen voor inwoners van de Schaapsdrift.

Zo werd door verschillende partijen voorgesteld om te kijken of het op korte termijn al mogelijk is om de Wvg voor delen van de Schaapsdrift af te halen.

Opluchting

Vanwege de vele vragen en opmerkingen vanuit de gemeenteraad, was er gisteravond geen tijd voor wethouder Bouwkamp om te reageren op de kritiek vanuit de gemeenteraad. Waarschijnlijk worden de beraadslagingen op woensdag 22 februari weer hervat en wordt pas komende maand een besluit genomen over de startnotitie voor de Schaapsdrift.

Ondertussen reageren bewoners van de Schaapsdrift voorzichtig opgelucht dat de gemeenteraad de kant van de bewoners kiest. Maar zorgen zijn er nog steeds.
“Zolang de Wvg nog op de Schaapsdrift ligt, hangt er een sloopkogel boven onze wijk”, aldus een van de wijkbewoners. “Dit is een ontwikkeling waar we blij mee zijn, maar de strijd is nog niet gestreden.”