Trolleylijnen op het Willemsplein. (Foto: Binnenstad Arnhem.)

Gemeenteraad wil uitleg over gevolgen overvol stroomnet voor Arnhem

/

ARNHEM – VVD, D66 en GroenLinks hebben een debat aangevraagd over de gevolgen van het overvolle stroomnet voor Arnhem. Afgelopen week stuurde B&W een alarmerende raadsbrief. Het overvolle stroomnet heeft ingrijpende gevolgen voor de ambities met woningbouw, duurzaamheid en mobiliteit.

(Door: Patrick Arink)

Het stroomnet is overvol. Dat wordt veroorzaakt door de toename van het gebruik van elektriciteit, de snelle toename van teruglevering van stroom via zonnepanelen en doordat uitbreiding van het stroomnet te kampen heeft met gebrek aan personeel.

De gevolgen van het overvolle stroomnet zijn immens. Netbeheerders TenneT en Liander hebben laten weten dat er tot en met 2029 geen nieuwe aansluitingen meer bijkomen voor bedrijven en voor de bouw van woningen. Ondertussen wordt met man en macht gewerkt aan uitbreiding van het stroomnet.

Voor particulieren is er de komende twee jaar nog niets aan de hand. Wanneer zij een laadpaal, warmtepomp of zonnepanelen willen installeren, dan is dat de komende twee jaar nog mogelijk. Na 2025 is ook dat onzeker.

De problemen zijn niet overal in Nederland even groot. Maar op de capaciteitskaart van het elektriciteitsnet is te zien dat Arnhem net als de rest van Gelderland, Noord-Brabant, Flevoland en Utrecht donkerrood kleurt. Hier zijn de problemen het grootst.

Woningbouw-ambities omlaag

Via een alarmerende raadsbrief liet B&W afgelopen week aan de gemeenteraad weten wat de gevolgen zijn voor Arnhem.

De woningbouw-ambities van de gemeente moeten flink omlaag:
“Door de netcongestie zijn er geen uitbreidingen mogelijk voor grootverbruikersaansluitingen”, schrijft de gemeente. “Grootschalige nieuwbouw op plekken waar nog geen gecontracteerd vermogen is, is niet meer mogelijk.”

Ook voor bestaande plannen die al bij de netbeheerders bekend zijn, is dat het geval. Dat betekent dat veel plannen lang moeten wachten tot zij kunnen worden aangesloten:
“Zelfs voor 2025 weten we nog niet zeker of alle woningbouwprojecten in Arnhem door kunnen gaan.”

Maar ook op andere vlakken zorgt het overvolle stroomnet voor blokkades, aldus de gemeente. Bedrijven, scholen en maatschappelijke voorzieningen kunnen tot en met 2030 niet worden voorzien van een nieuwe aansluiting. Het trolleynetwerk kan de komende jaren niet worden uitgebreid. Grote zonnedaken kunnen alleen gerealiseerd worden als het eigen verbruik groter is dan de piekopwek.

Impact verminderen

In de raadsbrief geeft de gemeente aan dat zij er alles aan doet om de impact van het volle stroomnet voor de ambities van de stad te verminderen. Onduidelijk alleen is hoe de gemeente dat concreet wil realiseren.

“Wij gaan graag met het college daarover het gesprek aan”, schrijven de drie partijen die de problemen met het stroomnet op de raadsagenda zetten. “De indieners laten zich graag informeren over de gevolgen van netcongestie, de mogelijkheden om het probleem te verminderen en succesvolle voorbeelden van oplossingen.”

Daarnaast willen VVD, D66 en GroenLinks graag weten of stroomstation Kattenberg versneld kan worden uitgebreid.

Het is dit hoogspanningsstation naast Burgers’ Zoo dat zorgt voor problemen op het Arnhemse stroomnet. Liander is van plan om de capaciteit van Kattenberg uit te breiden, maar dat staat pas gepland in 2028.

Wanneer de bijeenkomst in de gemeenteraad over het stroomnet en de gevolgen voor de ambities voor Arnhem plaatsvindt, is nog onduidelijk. De drie partijen stellen voor om voor die bijeenkomst ook Liander uit te nodigen.

Voorafgaand aan de raadsbrief over het overvolle stroomnet schreef de Arnhemsche Courant al een longread met de oorzaken en de gevolgen van netcongestie voor Arnhem:

Longread: overvol stroomnet hindert woningbouw in Arnhem. En het wordt nog veel erger!