Hoeveelheid restafval in Arnhem schiet omhoog na stoppen met Diftar

/

ARNHEM – Nadat de gemeente Arnhem op 1 juni vorig jaar is gestopt met Diftar, is de hoeveelheid restafval die in de containers wordt gegooid, met ruim 25 procent gestegen. Dit blijkt uit de afvalmonitor van de gemeente. Vanavond praat de gemeenteraad over een nieuwe afvalkoers.

(Door: Patrick Arink)

De invoering van Diftar, waarbij betaald moest worden per vuilniszak restafval, leidde tot een daling van meer dan 50 kilo restafval per huishouden per jaar. Nadat een krappe meerderheid van de Arnhemmers Diftar vorig jaar wegstemde tijdens een referendum, is die daling volledig verdwenen. De hoeveelheid restafval die in Arnhem wordt ingezameld steeg tot meer dan 200 kilo per huishouden per jaar.

“Maar”, waarschuwt de gemeente: “De toename is niet alleen te verklaren doordat Diftar is afgeschaft.”
Volgens de gemeente zijn er nog drie andere verklaringen waardoor er nu meer restafval wordt weggegooid.

De gemeente vermoedt dat afvaltoerisme ook een rol speelt. Alle omliggende gemeenten kennen een systeem waarbij per vuilniszak of afvalcontainer betaald moet worden. Het is voor mensen uit Huissen, Elst of Westervoort daarom aanlokkelijk een paar vuilniszakken in Arnhem weg te gooien wanneer zij toch in Arnhem moeten zijn.

Daarnaast wijst de gemeente er op dat de cijfers enigszins vertekend zijn. De grote hoeveelheid afvaldumpingen ten tijde van Diftar werden in de administratie van de gemeente voor een deel ten onrechte bij grofvuil terecht. Bovendien gooiden veel mensen restafval weg in de PBD-containers, waarvoor geen afvalpas nodig was.

Of de verklaringen van de gemeente realistisch zijn, is echter onduidelijk.
“Deze mogelijke verklaringen zijn niet in cijfers uit te drukken op dit moment”, meldt de gemeente.

Het aantal zogeheten bijplaatsingen naast de afvalcontainers is door het afschaffen van Diftar sterk afgenomen. Wel ziet de gemeente dat op veel plaatsen nog altijd veel grofvuil naast de containers wordt geplaatst.

De daling van het aantal afvaldumpingen is goed te zien in het aantal meldingen dat gedaan wordt via Fixi. Tussen 1 juli en 30 sept 2020 kwamen er ongeveer 9.300 afvalmeldingen binnen bij Fixi. Een jaar later, na het stoppen met Diftar, waren dat er 5.700.

Meer papier en glas

Uit de afvalmonitor van de gemeente blijkt overigens dat zowel de inzameling van glas als van papier en karton de afgelopen twee jaar sterk is toegenomen. Dat heeft echter weinig met het afvalbeleid van de gemeente te maken. De toename is een rechtstreeks gevolg van de coronapandemie.

De gemeente vermoedt dat de grote stijging van het aantal online bestellingen als gevolg van de lockdowns verantwoordelijk is voor de stijging van het ingezamelde papier en karton.

De toename van glas in de glascontainers is te verklaren door de langdurige sluiting van de horeca in de afgelopen twee jaar. Mensen zijn tijdens de horrecasluiting meer en vaker thuis gaan drinken.

Nieuwe afvalkoers

Na het afschaffen van Diftar in juni vorig jaar heeft wethouder Roelofs (Arnhem Centraal) gewerkt aan een nieuwe afvalkoers. Die nieuwe koers gaat uit van het beter scheiden van afval op basis van vrijwilligheid.

Dat lijkt misschien naïef, maar de gemeente wijst erop dat ook de inzameling van glas, papier en textiel al jarenlang gebeurt op vrijwillige basis. Voor de komende jaren moet afval scheiden van PBD-afval ook een vanzelfsprekendheid worden.

De Diftar-doelstelling om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 100 kilo restafval per huishouden per jaar is in de nieuwe afvalkoers losgelaten. Het wordt op dit moment gezien als onrealistisch en onhaalbaar. Voor de lange termijn blijft 100 kilo echter wel het streven.

Het directe gevolg van het afschaffen van Diftar is dat de afvalstoffenheffing gemiddeld hoger uitvalt. Dit kost een huishouden gemiddeld ongeveer 30 euro per jaar extra.

Vorige artikel

Geen woningen op plek historische boomgaard Elden

Volgende artikel

Horeca mag open, maar café Vrijdag blijft noodgedwongen nog even dicht

Tip: