Krappe meerderheid gemeenteraad stemt in met gebiedsvisie Schaapsdrift

/

ARNHEM – De raadsvergadering moet nog gehouden worden, maar nu al is duidelijk dat er een krappe meerderheid is in de gemeenteraad die instemt met de gebiedsvisie voor de Schaapsdrift. De meerderheid is tijdens coalitieoverleg in achterkamertjes tot stand gekomen.

(Door: Patrick Arink)

“Veel gemeentebesturen, zo ook dat van Arnhem, zien de stad als een project. Daarbij past een cultuur van doelen die de middelen heiligen, van altijd gelijk hebben”, schreef hoogleraar Paul Frissen in zijn rapport ‘Patronen van Politiek‘ in 2017 over de bestuurscultuur in Arnhem.

“In een stelsel van minderheden moet veel en vaak worden gezocht naar draagvlak en representativiteit. Smalle meerderheden helpen daarbij niet. Het patroon dat zich in Arnhem voordoet is dat politieke actoren gedrag kiezen dat voor de politieke institutie schadelijk is.”

We zijn zeven jaar verder en er is niets veranderd. In de schaduwrijke achterkamers van het stadhuis is afgelopen weken tussen de verschillende coalitiepartijen druk overleg gevoerd om de gebiedsvisie voor de Schaapsdrift aan een (krappe) meerderheid te helpen.

Achterkamertjes

De coalitiepartijen hebben afgelopen weken niet overlegd met de oppositiepartijen. Er is achter de schermen alleen energie gestoken in het overtuigen van kritische raadsleden uit de coalitie om voor de gebiedsvisie voor de Schaapsdrift te stemmen. Dat is gelukt.
Daarvoor wordt de gebiedsvisie via een amendement een klein beetje aangepast. Er worden twee (2) woningen minder gesloopt dan de gemeente voorstelt.

Off the record willen raadsleden wel vertellen wat de huidige stand van zaken is:
Raadsleden Marlies Neutkens (Volt), Niels Scholten (Volt) en Floor Hogenhout (PvdD) stemden eerder tegen de plannen die wethouder Bouwkamp (GroenLinks) heeft met de Schaapsdrift. Na indringende gesprekken met coalitieleider Mark Coeners (GroenLinks) stemmen ze nu in met de gebiedsvisie waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen.

Hoogleraar Frissen: “Als in Arnhem vooral de effectiviteit van krachtig bestuur voorop staat, maar de ‘helft plus één’-optie altijd dreigend aanwezig is in debat, dan levert dat een nogal magere score op de criteria van democratie op. Het gevolg zijn gevoelens van wij-zij, van coalitie tegen oppositie. Dan zijn er ook beelden van controle achter de schermen in achterkamertjes.”

Geen verslag raadsvergadering

Het politieke debat hoort plaats te vinden in de raadszaal en niet achter gesloten deuren tijdens geheim coalitie-overleg. De Arnhemsche Courant zal daarom geen verslag schrijven over de raadsvergadering van vanavond. Die vergadering heeft totaal geen zin. Het is al bekokstoofd. In grote lijnen zal de vergadering van vanavond ongeveer zo verlopen:

Mark Coenders en Marlies Neutkens zullen hun amendement toelichten. Vanuit de oppositie zal vooral Marlies Neutkens zwaar onder vuur genomen worden. Die zal zich verdedigen met zwakke argumenten.
“We moeten als gemeenteraad toch een keer een besluit nemen.”
“De plannen worden aangepast zodat ze meer in lijn zijn met de wensen van de bewoners.”
“Als Volt zoeken we altijd naar het compromis. Met dit amendement denken we dat compromis gevonden te hebben.”

Je kunt er een hele bingokaart mee vullen.

Vanuit de oppositie zal Rebin Maref (VVD) daarna alles op alles zetten om steun te vinden binnen de coalitie voor zijn amendement om meer woningen te behouden dan het amendement van GroenLinks en Volt voorstelt. Het is verloren moeite. De coalitie heeft haar meerderheid en zal geen millimeter bewegen in de richting van de oppositie, als ze al de moeite nemen om te reageren.
De coalitie wordt daarbij geholpen door de ambtelijke reactie op het VVD-amendement. Daarin worden allerlei apen en beren op de weg gegooid om te betogen dat het VVD-voorstel niet realistisch is.

En dan is er nog Gerrie Elfrink (SP). Messcherp en over de grenzen van het betamelijke heen zal hij schande spreken over de gang van zaken. Hij zal zijn eigen amendement (geen sloop van woningen) verdedigen, maar daarvoor amper steun krijgen.

Elfrink zal ook zijn pijlen richten op wethouder Cathelijne Bouwkamp. Terecht. Wethouder Bouwkamp houdt zich niet aan de afspraak om geen goede woningen te slopen en Bouwkamp heeft de gemeenteraad afgelopen twee jaar bij herhaling op het verkeerde been gezet door onjuiste en onvolledige informatie te geven.

Bouwkamp zelf weet dat de coalitie haar de hand boven het hoofd houdt en zal op redelijke toon zo min mogelijk zeggen in zoveel mogelijk woorden. Inmiddels is het 22.00 uur en zal de voorzitter concluderen dat het raadsvoorstel doorgeleid kan worden naar de besluitvorming.