Na Wvg op Schaapsdrift, wordt de maatregel ook opgelegd op Rijnpark

/

ARNHEM – Het college van B&W heeft vandaag besloten de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op te leggen op een groot deel van het industriegebied ten oosten van de Van Oldebarneveldtstraat. De maatregel is volgens B&W nodig om op het terrein tot 2030 ongeveer 2.400 woningen te realiseren.

(Door: Patrick Arink)

Het college van B&W kiest voor het opleggen van de Wvg om te voorkomen dat speculanten de panden opkopen.
“Het gebied is nu al in beweging en we zien dat projectontwikkelaars positie innemen omdat zij willen inspelen op de ontwikkelingen”, schrijft B&W aan de gemeenteraad. “Het voorkeursrecht voorkomt prijsopdrijving die de haalbaarheid van de verdere ontwikkeling kunnen compliceren.”

Dat speculanten en projectontwikkelaars hun oog op het gebied hebben laten vallen is iets dat de gemeente zelf heeft veroorzaakt. Anderhalf jaar geleden maakte de gemeente bekend dat zij in Spoorzone Arnhem Oost in totaal zo’n 8.000 woningen wil realiseren. De ontwikkeling ten oosten van de Van Oldebarneveldtstraat maakt onderdeel uit van die plannen.

Bijna een jaar geleden legde de gemeente de Wvg al op op de Schaapsdrift ten noorden van station Presikhaaf. Ook de ontwikkeling in die wijk maakt onderdeel uit van de plannen in Spoorzone Arnhem Oost. Anders dan bij de Schaapsdrift, wonen er in het gebied waarvoor de Wvg nu gaat gelden geen mensen. Het gebied is in gebruik als bedrijventerrein.

Net zoals bij de Schaapsdrift houdt het opleggen van de Wvg in dat pandeigenaren hun pand vanaf nu alleen nog maar kunnen verkopen aan de gemeente Arnhem. Daarnaast maakt de Wvg de weg vrij voor eventuele onteigening en sloop.
Nadat de Wvg vandaag werd opgelegd door B&W, zijn alle pandeigenaren telefonisch door de gemeente op de hoogte gesteld. Daarnaast ontvangen zij een aangetekende brief over het besluit.

Spooremplacement

Wat opvalt aan het gebied waarop de Wvg nu wordt opgelegd, is dat het spooremplacement van ProRail buiten het gebied valt. De gemeente Arnhem zou het liefst ook het opstelterrein voor treinen willen ontwikkelen tot woonwijk. ProRail heeft de gemeente Arnhem echter laten weten dat zij alleen wil verhuizen indien er ergens anders in Oost-Nederland een vergelijkbare plek gevonden wordt.

De provincie Gelderland is al een aantal maanden op zoek naar die locatie. Dat onderzoek zou een maand geleden al afgerond moeten zijn. Het is een veeg teken dat het onderzoek nog steeds loopt. Wethouder Paul Smeulders (GroenLinks, Wonen) liet een paar maanden geleden al aan de gemeenteraad weten dat hij er rekening mee houdt dat er geen alternatieve locatie voor het spooremplacement gevonden wordt en dat het spooremplacement blijft liggen waar het ligt.

Vergelijkbare woorden staan ook in het raadsvoorstel over het opleggen van de Wvg voor Rijnpark:
“Zonder uitplaatsing van het zuidelijk deel van het emplacement is een totale integrale herontwikkeling van het complete Rijnpark nu niet mogelijk en is een afbakening van het Wvg gebied gekozen die bij het voorlopig in stand houden van het NS-emplacement past.”

Wvg niet definitief

Het opleggen van de Wvg door B&W moet nog bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Wettelijk is geregeld dat dit binnen drie maanden moet gebeuren. De kans is groot dat er een ruime meerderheid in de gemeenteraad te vinden is die met het opleggen van de Wvg op Rijnpark akkoord gaat.

De maatschappelijke onrust die ontstond toen de Wvg werd opgelegd op de Schaapsdrift, zal nu hoogstwaarschijnlijk achterwege blijven. Er wonen zoals gezegd geen mensen in het gebied. Toch kleven er risico’s en bezwaren aan het opleggen van de Wvg op Rijnpark, erkent ook de gemeente Arnhem.

Doordat de gemeente panden wil aankopen, loopt de gemeente financieel risico. Doordat de gemeente ook al panden aankoopt die vrijkomen op de Schaapsdrift, kan de gemeente Arnhem bovendien het financiële plafond van 50 miljoen euro bereiken dat is ingesteld voor strategische aankopen.
“Momenteel wordt onderzocht of de plafonds opgehoogd zouden moeten worden om sneller te kunnen handelen”, meldt de gemeente.

De gemeente Apeldoorn ging tien jaar geleden bijna failliet vanwege de vele strategische aankopen die zij met behulp van de Wvg had gedaan. Door de bouwcrisis was de waarde van de panden die de gemeente Apeldoorn had aangekocht gehalveerd, hetgeen leidde tot een schuld van tientallen miljoenen euro’s.