Woensdagmiddag presenteerden de zes fractievoorzitters van de nieuwe coalitie het Arnhems Coalitieakkoord 2022-2026. (Foto: Niels Scholten.)

Nieuw coalitieakkoord: “Wat Arnhem nodig heeft, is daadkracht en lef”

/

ARNHEM – De zes partijen die samen de nieuwe coalitie vormen, hebben woensdagmiddag 1 juni het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, PvdA en Volt maakten ook bekend met welke zeven wethouders zij komende vier jaar de stad willen besturen.

(Door: Patrick Arink)

Wie van de nieuwe coalitie een akkoord op hoofdlijnen had verwacht, komt bedrogen uit. Het nieuwe coalitieakkoord is een document van maar liefst 43 pagina’s. De ambitie van de nieuwe coalitie druipt van alle pagina’s af.

“Wat Arnhem nodig heeft, is daadkracht en lef”, staat al in de inleiding te lezen. En dat blijkt, wanneer je kijkt naar de ambitieuze visie die de zes partijen in het coalitieakkoord hebben verwoord.

“De klimaatcrisis, de wooncrisis en de kloof tussen arm en rijk vragen allen om oplossingen. Daarom gaan we de komende jaren, vol overtuiging, samen met de stad werken aan een toekomstbestendig Arnhem”, melden de partijen.

“We zien een stad voor ons waarin er veel meer goede en betaalbare woningen voor alle Arnhemmers zijn. Daken zijn voorzien van zonnepanelen en huizen zijn maximaal geïsoleerd om zo min mogelijk gas en elektriciteit te verbruiken. Arnhem wordt nog groener en aantrekkelijker voor mens en dier. Elke Arnhemmer krijgt volop kansen om zijn, haar of hun ambities waar te maken en de ongelijkheid die van generatie op generatie overgaat, laten we achter ons. Alle Arnhemmers kunnen genieten van en meedoen aan een uiteenlopend en inspirerend cultureel aanbod dat in de hele stad beschikbaar is.”

Dat zijn voor de nieuwe coalitie niet zomaar wat goede voornemens, schrijven de partijen in het coalitieakkoord.
“Het is de optelsom van alle maatregelen en acties die in dit coalitieakkoord staan. Het is niet alleen ambitieus, maar ook noodzakelijk. De klimaat- en wooncrisis dulden geen stilstand. Daarnaast hebben de gevolgen van internationale politieke ontwikkelingen ook hun weerslag op Arnhem. Dit vraagt om een crisisaanpak waarbij we tijdelijke of ongebruikelijke maatregelen om snel grote slagen te slaan, niet uit de weg gaan.”

Alle partijen zijn tevreden dat zij veel van hun eigen punten in het coalitieakkoord kwijt konden.
“Ik heb geteld, en ik telde in totaal 25 punten uit ons verkiezingsprogramma die zijn terug te vinden in het coalitieakkoord”, verwoordde Lea Manders van Arnhem Centraal het gevoel.

Leo de Groot (Partij voor de Dieren) grappend: “Ik telde bij ons acht punten die er niet in staan.”

Nieuwe wethouders

Het nieuwe college van B&W zal gevormd worden door zeven wethouder. De meeste namen van het nieuwe college waren eerder al naar buiten gekomen. Vanuit het oude college van B&W keren Cathelijne Bouwkamp en Bob Roelofs terug. Wel krijgen zij allebei deels een andere portefeuille.

Eerder werd al bekend dat namens D66 Nermina Kundić wethouder wordt. Zij was afgelopen vier jaar wethouder in Soest. Marco van der Wel wordt wethouder namens de Partij voor de Dieren. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de partij dat de Partij voor de Dieren een wethouder levert. Van der Wel was afgelopen jaren fractievoorzitter in Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Afgelopen week werd ook bekend dat Mark Lauriks wethouder wordt namens de PvdA. Lauriks is nu als beleidsadviseur de rechterhand van burgemeester Marcouch.
Formateur Paul Smeulders wordt namens GroenLinks de tweede wethouder in B&W. Smeulders zat eerder in de Tweede Kamer voor de partij.

Ook Volt levert als nieuwe partij voor het eerst een wethouder. Verwacht werd dat de partij iemand van buiten naar Arnhem zou halen, maar de kandidaat-wethouder van Volt woont in Arnhem. Maurits van de Geijn is binnen de politiek in Arnhem al bekend. Van de Geijn is de gemeentesecretaris van de gemeente Renkum.

Hieronder de zeven wethouders en hun portefeuille:

Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks):
Stedelijke Ontwikkeling, Groen, Duurzaamheid en Cultuur

Paul Smeulders (GroenLinks):
Financiën, Wonen en Vluchtelingen

Nermina Kundić (D66):
Onderwijs en Jeugd, Duurzame Mobiliteit en Economie

Bob Roelofs (Arnhem Centraal):
Burgerparticipatie, Openbare Ruimte, Binnenstad en Sport

Marco van der Wel (Partij voor de Dieren):
Natuur, Milieu en Zorg

Mark Lauriks (PvdA):
Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken

Maurits van de Geijn (Volt):
Inclusie, Digitale Zaken, Organisatie en Gezondheid