Nieuwe Woo-documenten Schaapsdrift: “Liever helemaal geen inhoudelijke toelichting geven”

/

ARNHEM – De Arnhemsche Courant heeft nieuwe Woo-documenten ontvangen over de Schaapsdrift. De documenten uit 2022 bevestigen het beeld dat door eerdere Woo-documenten al naar buiten was gekomen: sloop van alle woningen was altijd al het uitgangspunt en openheid van zaken geven was niet gewenst.

(Door: Patrick Arink)

De documenten die de Arnhemsche Courant ruim een jaar (!) na haar Woo-verzoek heeft ontvangen, komen na zes ingebrekestellingen en een gewonnen rechtszaak. In een eerdere versie van de vrijgegeven documenten had de gemeente Arnhem alle persoonlijke beleidsopvattingen zwartgelakt. Dat is strijdig met de wet. Pas nadat de Arnhemsche Courant dreigde met een nieuwe rechtszaak, kwam de gemeente Arnhem alsnog over de brug.

Sloop

De nieuwe versie van de documenten over de Schaapsdrift onderstrepen wat eerder al duidelijk was geworden: de gemeente Arnhem ging bij het opstellen van de Startnotitie uit van volledige sloop van de Schaapsdrift.

Kenmerkend is de tekening die bovenaan dit artikel staat. Aan drie zijden van de Schaapsdrift is hoogbouw voorzien, bedoeld als kantoorlocatie. De tekening is een bijdrage van ambtenaren van de gemeente aan een werkatelier van oktober 2022. Met de input van dat werkatelier is stedebouwkundig bureau Ziegler Branderhorst aan de slag gegaan met het opstellen van de startnotitie.

In de startnotitie werd uitgegaan van de bouw van maximaal 1.000 woningen en 1.000 werkplekken op de Schaapsdrift. Dat zou alleen mogelijk zijn wanneer alle bestaande bebouwing gesloopt zou worden. Dat sloop het uitgangspunt was bij de ontwikkeling van de Schaapsdrift, is altijd ontkend door wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks).

In hetzelfde werkatelier van 18 oktober 2022 werd ook een Powerpointpresentatie gegeven over de kansen en bedreigingen waar het projectteam Schaapsdrift mee te maken had. Twee punten in het lijstje met bedreigingen springen eruit:
– Het beoogde stedelijk programma staat op gespannen voet met de huidige maat en schaal van het gebied.
– Bewoners en bedrijven werken niet mee en vertragen langdurig het traject.

Om dat laatste punt te tackelen heeft wethouder Bouwkamp alles op alles gezet om de relatie met bewoners, ondanks de dreigende sloop, zo goed mogelijk te houden. Pas afgelopen maand trokken bewoners van de Schaapsdrift de stekker uit het regelmatige overleg dat met wethouder Bouwkamp werd gevoerd.

Park Presikhaaf

Iets dat de gemeente ook altijd ten onrechte ontkend heeft, is dat er nadrukkelijk gekeken is naar bouwen in Park Presikhaaf. Het komt in verschillende documenten die de Arnhemsche Courant nu gekregen heeft aan bod.

In een presentatie over het economisch toekomstbeeld van de Schaapsdrift worden verschillende ontwikkelingen gezien in Park Presikhaaf:
– Entree naar de Kenniscampus.
– Onderwijsfuncties (collegezaal, werkplekken, vergaderruimten)
– Kantoor meters (kantoor, kantoorachtige)

“In de Kantorennota is het programma rond station Presikhaaf niet opgenomen. Het gebied rondom Arnhem Presikhaaf is nu nog geen kantorencluster. De grootste kansen liggen in relatie met de HAN en een combinatie van onderwijsfaciliteiten.”

Financiële haalbaarheid

Iets dat in de discussie in de gemeenteraad nog amper aan bod is gekomen, maar wat wel iets is waar ambtenaren zich zorgen om maken, is de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling van de Schaapsdrift.

“Als hoofdstuk in de startnotitie mis ik eigenlijk een kopje met financiële haalbaarheid”, merkt een van de ambtenaren op.
“Er zullen zeer waarschijnlijk afwegingen gemaakt moeten worden tussen beleidsdoelstellingen om dit gebied te transformeren. ik vind het natuurlijk belangrijk dat we alle beleidsdoelstellingen opschrijven, maar dit betekent niet dat alles zomaar gerealiseerd kan worden”, klinkt het waarschuwend.

Verhullen en verbloemen

Veel aandacht is er in de vrijgegeven documenten ook voor het zo minimaal mogelijk informeren van bewoners van de Schaapsdrift en raadsleden. In een brief aan de gemeenteraad is een hele alinea geschrapt over bezwaar tegen een Woo-verzoek dat door bewoners van de Schaapsdrift was gedaan.

Een ambtenaar merkt op dat hij termen als “weggelakte passages” en “geweigerde stukken” liever niet zou gebruiken.

“Liever helemaal geen inhoudelijke toelichting geven”, voegt hij daaraan toe.

Het is kenmerkend voor de manier waarop de gemeente Arnhem communiceert. De vrijgegeven documenten staan vol met vergelijkbare aantekeningen. Alles lijkt te draaien om het zo minimaal mogelijk geven van informatie. Veel zinnen met toelichting zijn geschrapt uit brieven:

“Voor de lezer komt dit veel te vroeg. Die heeft het besluit nog niet geaccepteerd.”
“Dit voedt de gedachte dat de gemeente ze binnen een jaar gaat onteigenen.”
“Dit zou ik weglaten. Ik denk dat veel raadsleden het onzin vinden.”
“Door dit vrij uitgebreid op te nemen in deze raadsbrief, geef je het dubbel aandacht. Beperk het dan tot een verwijzing.”

De gang van zaken rondom de Woo-verzoeken van de Arnhemsche Courant laat zien dat de gemeente geen enkele behoefte voelt om vrijwillig opening van zaken te geven over de Schaapsdrift.

De documenten die de Arnhemsche Courant nu heeft ontvangen, staan los van de tweede rechtszaak die de Arnhemsche Courant vorige week won. De gemeente Arnhem heeft die documenten nog altijd niet vrijgegeven.

Lees verder:

Volkskrant: “Opinie: Openheid is de sleutel voor herstel van het vertrouwen in de politiek”

RTL Nieuws:
“Onderzoek: vertrouwen in medemens groeit, maar in politici op dieptepunt”

Parool:
“Politiek? De belangstelling is hoog, maar het vertrouwen is laag”

SCP:
“Zes op de tien Nederlanders ontevreden over politiek”

1Vandaag:
“Oppositiepartijen niet verbaasd door blijvend laag vertrouwen in politiek: ‘Mensen weten uit het verleden dat er niks verandert'”

NRC:
“De politiek zélf wordt nu als probleem gezien”

NU:
“Vertrouwen in de politiek op laagste niveau in tien jaar tijd”

BNR:
“Bevolking is vertrouwen in overheid kwijt, ‘eigen schuld'”

Trouw:
“Vertrouwen in politici holt achteruit, maar de rechtsstaat staat nog fier overeind”

Arnhemsche Courant:
“Opinie: de overwinning van Geert Wilders is de schuld van Cathelijne Bouwkamp”