Oud-burgemeester Herman Kaiser gepromoveerd

/

ARNHEM – Nadat hij gistermiddag met succes zijn proefschrift verdedigde, mag oud-burgemeester Kaiser zich vanaf nu doctor Kaiser noemen. Bij de promotie, aan de universiteit van Tilburg, waren veel prominenten aanwezig. Vanuit Arnhem was er slechts een kleine delegatie.

(Door: Patrick Arink)

In 2017 nam Herman Kaiser voortijdig afscheid van Arnhem, waar hij vanaf 2013 burgemeester was. Door ziekte was hij gedwongen om terug te treden. Wat daarbij een rol speelde, was dat Kaiser totaal niet was opgewassen tegen de geldende vechtersmentaliteit in het stadsbestuur van dat moment.

Na zijn vertrek uit Arnhem richtte Kaiser zich volledig op zijn promotie. Zijn fascinatie voor de vroegmiddeleeuwse kerkvader Augustinus leidde tot een indrukwekkend proefschrift van ruim 400 bladzijden met de welluidende titel “In Ordinata Concordia: Het Subsidiariteitsbeginsel en de Geordende Eendracht in de Politieke Economie.”

Subsidiariteit gaat over de relatie tussen een persoon en zijn omgeving, en onder welke voorwaarden instituties invloed daarop mogen uitoefenen. Wanneer een samenleving alleen bestaat uit bij elkaar opgetelde ‘ikken’ zonder onderlinge verbondenheid ontstaat chaos. Wat is dan de gedeelde moraal?

Wie Kaiser als burgemeester in Arnhem wel eens heeft horen spreken, zal moeten toegeven dat hij niet de meest bevlogen en enthousiasmerende spreker is. Maar in de aula van de universiteit in Tilburg stond gisteren iemand die gloedvol, eloquent en vol passie zijn proefschrift verdedigde.

Voor Kaiser moet de promotie aan de universiteit voelen als de bekroning van een carriere waar na zijn voortijdige vertrek uit Arnhem toch een smet op was gekomen.

Prominenten

De promotie vond plaats onder grote publieke belangstelling. In totaal waren er ongeveer 400 mensen aanwezig in Tilburg. Daaronder waren een groot aantal prominenten. Alle bisschoppen van Nederland waren bijvoorbeeld aanwezig, maar ook veel CDA-mastodonten. Mona Keijzer, Jan Peter Balkenende, Hubert Bruls en Ernst Hirsch Ballin om er een paar te noemen.

Ook vanuit Doetinchem en Roermond, waar Kaiser eveneens burgemeester is geweest, waren veel (oud-)bestuurders, raadsleden en mensen uit het maatschappelijke leven naar Tilburg gekomen voor de promotie van Herman Kaiser.

Vanuit Arnhem was slechts een handjevol mensen aanwezig. Oud-wethouder Margreet van Gastel was er. Oud-directeur Bert de Jong van de Eusebius was er en oud-raadslid Kursat Bal was er samen met zijn vrouw. En dat was het.