Park Klarenbeek wordt monument

ARNHEM – Als het aan de gemeente ligt, krijgt Park Klarenbeek de status van gemeentelijk monument. “Klarenbeek is het oudste stadspark van Arnhem en heeft unieke landschappelijke en historische kenmerken die door de eeuwen heen goed bewaard zijn gebleven”, aldus de gemeente.

(Door: Redactie)

In 2022 verzocht het Bewonersnetwerk Klarenbeek de gemeente om stadspark Klarenbeek aan te wijzen als gemeentelijk monument. Om de landschappelijke en historische kwaliteiten goed in beeld te krijgen, liet de gemeente onderzoek doen naar de monumentale waarden van het park. Door Park Klarenbeek aan te wijzen als monument kan Arnhem bij toekomstige ontwikkelingen deze kwaliteiten beschermen.

Park Klarenbeek ontstond uit het gelijknamige landgoed, dat in 1886 werd aangekocht door de gemeente. Delen ervan gingen op in de stedelijke ontwikkeling, maar een belangrijk gedeelte werd ingericht als het eerste stadspark voor de Arnhemmers.

Het besluit van het college om Klarenbeek aan te wijzen als gemeentelijk monument is de eerste stap. Park Klarendal is grotendeels in eigendom van de gemeente Arnhem, maar er zijn ook particuliere eigenaren. Zij kunnen in het vervolgproces hun zienswijze indienen. De beschermde waarden van Park Klarendal dienen voortaan als input voor het opstellen van een nieuwe beheervisie. De gemeente zal daarin zoeken naar een goede balans tussen behoud van de waarden en eigentijdse eisen op het gebied van gebruik, bruikbaarheid en veiligheid.

Wethouder Bob Roelofs (Arnhem Centraal) van Erfgoed:
“Park Klarenbeek hoort bij het bijzondere natuurlijke erfgoed dat Arnhem rijk is en dat onze stad tot de groenste van Nederland maakt. Dat erfgoed koesteren en beschermen wij door het park tot monument te maken.”