Fractievoorzitter Leo de Groot van de Partij voor de Dieren samen met Esther Ouwehand. (Foto: Partij voor de Dieren/Facebook)

Partij voor de Dieren over Dierentehuis: “Dit is gelukt dankzij de gemeente Arnhem en niet ondanks”

/

ARNHEM – Dat het zo lang geduurd heeft voor er een oplossing kwam voor Dierentehuis Arnhem ligt aan verschillende factoren, maar niet aan de gemeente Arnhem en al helemaal niet aan wethouder Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren. Dat stelt PvdD-fractievoorzitter Leo de Groot.

(Door: Patrick Arink)

Pas drie dagen voordat Dierentehuis Arnhem gedwongen werd haar deuren te sluiten, lag er afgelopen week toch nog een overeenkomst waardoor nieuwbouw van de dierenopvang mogelijk wordt gemaakt.

Twee jaar geleden was al besloten dat er nieuwbouw moest komen voor het dierentehuis. Dat het zo lang geduurd heeft voor er een overeenkomst lag, komt doordat er meer geld nodig is dan gedacht. Dat was ruim een jaar geleden al duidelijk, maar volgens wethouder Van der Wel was er een nieuwe aanbesteding nodig. Die leidde tot veel vertraging.

Geklungel

“Wij hebben de verplichting om opdrachten zoals voor de dierenopvang aan te besteden”, aldus de PvdD-wethouder. “We hebben na veel uitzoekwerk kunnen besluiten om de aanbesteding stop te zetten. Het blijkt dat we niet meer verplicht zijn om de opdracht aan te besteden.”

SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink meldde daarop op Twitter dat hij dat al na één minuut googlen had ontdekt.
“Wethouder Van der Wel is bezig de gehele dierenopvang de nek om te draaien. Nu hij onder vuur ligt verschuilt hij zich opeens achter aanbestedingsregels. Een gotspe!”

Inmiddels had Dierentehuis Arnhem aan de gemeenteraad laten weten dat zij al vanaf juli probeerde in gesprek te komen met de gemeente Arnhem.
“Wij hebben meermaals, steeds dringender verzocht om nader overleg, maar ons werd meegedeeld dat overleg pas na medio september weer zou kunnen plaatsvinden”, aldus het dierentehuis.

Kortom: door geklungel en radiostilte vanuit het stadhuis werd de situatie voor Dierentehuis Arnhem steeds urgenter. Het leidde tot vragen aan de wethouder van de VVD en de aanvraag voor een spoeddebat door de SP. Een petitie die opriep om sluiting van de dierenopvang te voorkomen werd door duizenden Arnhemmers getekend.

Maar volgens fractievoorzitter Leo de Groot van de Partij voor de Dieren zit het heel anders in elkaar.
“Waar ik vooral boos over ben, is dat de indruk wordt gewekt dat het aan de gemeente Arnhem en een wethouder van de Partij voor de Dieren lag, dat er geen overeenkomst kwam. We zijn toch niet gek? Dit was TOP-prioriteit. Gelukkig gaat de pers straks eerlijk van alles verslag doen, zodat duidelijk wordt dat dit gelukt is dankzij gemeente Arnhem en niet ondanks…”

Tekentafel en loketten

De Groot wijst naar het Dierentehuis als oorzaak voor de trage afhandeling:
“Het dierentehuis had ingeschreven op de aanbesteding maar had eigenlijk ingeschreven tegen te laag budget. Ze gaven zelf aan niet genoeg te hebben aan de fikse verhoging die in de aanbesteding geboden werd. Dat, omdat ze met 6 extra betaalde krachten willen werken. Terecht of niet, dan moet je toch terug naar de tekentafel en langs alle loketten?”

“Sjonge, dat moet ingewikkeld zijn geweest, met allerlei begrotingen die al klaar lagen maar niet voorzien in nog weer een stijging van budget”, vervolgt De Groot. “Ga maar in overleg met acht gemeenten die allemaal zomerreces hebben. Dus na het reces werd het opgepakt. Overleg met dierentehuis, met andere gemeenten onderling, collegevergaderingen en weer afstemmen. Ik vind het bewonderenswaardig dat er dan een maand na het reces al een overeenkomst is getekend. De media hebben allerlei verhalen opgepikt die gewoon niet kloppen.”

Spoeddebat

Het is een visie die haaks staat op de mening van bijvoorbeeld de SP:
“Omdat het college van B&W weigerde om zekerheden af te geven over de jaarlijkse benodigde steun van de dierenopvang, kon de nieuwbouw niet van start gaan. Volgens Leo de Groot hebben de duizenden Arnhemmers die in actie kwamen om de Arnhemse dierenopvang van de ondergang te redden en de media die daar verslag van deden “het proces alleen maar bemoeilijkt”, verzucht SP-voorman Gerrie Elfrink.

Er was al een jaar bekend dat er meer geld moest komen om nieuwbouw voor de dierenopvang mogelijk maken. Elfrink vindt dat de PvdD-wethouder de kwestie daarom al veel eerder had kunnen en moeten oplossen:

“Feit is dat de wethouder vorige week via woordvoerder nog aan de Gelderlander liet weten dat er over de fatale datum van 1 oktober heen gegaan kon worden. Pas na de aankondiging van een spoeddebat door de SP tekende wethouder Van der Wel van de Partij voor de Dieren alsnog.”

Oud-SP-raadslid Abdurrahman Cetintas: “Het wringt wel als de gemeente Arnhem de enige is die niet heeft getekend terwijl acht andere gemeenten allang hebben getekend. Jammer dat de Partij voor de Dieren niet kritisch is, ook al is het je “eigen” wethouder.”

VVD, CDA en SP hebben aangekondigd dat ze een debat willen over de gang van zaken rond het dierentehuis. Kritische vragen vanuit de Partij voor de Dieren zullen er tijdens dat debat hoogstwaarschijnlijk niet komen.

Leo de Groot: “Wij hadden vertrouwen in onze wethouder dat deze het zou regelen. Waarom zouden we dat het werk van onze wethouder moeten ondermijnen?”