Het Merwedeterrein met op de voorgrond KW37 en op de achtergrond het Akzo-terrein.

Zorgen over komst flexwoningen Merwedeterrein

/

ARNHEM – Woensdag neemt de gemeenteraad een besluit over de bouw van 160 flexwoningen op het Merwedeterrein, aan de rand van Presikhaaf. Alle woningen zijn bestemd voor spoedzoekers, waarvan 50 voor statushouders. In de buurt en in de gemeenteraad zijn zorgen over het plan.

(Door: Patrick Arink)

De flexwoningen moeten tien jaar blijven staan op het Merwedeterrein. Na die tijd krijgen de woningen een permanente plek op een andere locatie in Arnhem. Waar dat is, is op dit moment nog niet bekend. Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt, moeten de woningen in december van dit jaar geplaatst worden.

Met de komst van de flexwoningen draagt Arnhem op korte termijn bij aan het oplossen van de wooncrisis, stelt het college van B&W. Bovendien bieden de woningen op korte termijn hoogwaardige woonruimte voor spoedzoekers, statushouders en andere doelgroepen die snel woonruimte nodig hebben.

Ondanks de voordelen van het plan om flexwoningen te plaatsen op het Merwedeterrein, zijn er zorgen. Zowel vanuit Presikhaaf als vanuit de gemeenteraad wordt gevreesd dat de leefbaarheid in de buurt verder onder druk komt te staan.

Kwetsbare personen

“Wat doet de komst van circa 300 spoedzoekers met onder andere de sociale leefomgeving in Presikhaaf waar toch al veel kwetsbare mensen wonen”, vraagt bijvoorbeeld de VVD zich af.

Het is een zorgpunt dat ook bij de gemeente Arnhem leeft. Maar volgens B&W wordt er binnen de plannen voldoende rekening mee gehouden dat de komst van kwetsbare personen niet leidt tot meer problematiek in de buurt.

“Door de inzet van een ‘sociaal beheerder’ is er een aanspreekpunt voor de bewoners die toeziet op de leefregels en de sociale cohesie van de bewoners onderling”, aldus B&W. “Daarnaast draagt de keuze voor kwalitatief goede woningen bij aan het voorkomen van overlast tussen bewoners. Denk hierbij aan geluid van naast elkaar gelegen woningen.”

Parkeerdruk

Zorgen zijn er ook over een toename van de parkeerdruk. Bij de woningen is slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Volgens B&W zijn die zorgen onterecht.
“Uit ervaring bij vergelijkbare projecten in het land weten we dat deze doelgroep een laag autobezit heeft en veel van de daar gerealiseerde parkeervoorzieningen leeg staan.”

B&W wijst er verder op dat het Merwedeterrein zowel met de fiets als met het openbaar vervoer goed bereikbaar is.

Tot slot zijn er ook zorgen of het mogelijk is om de woningen over tien jaar op een andere plek neer te zetten.
“Voor het naastgelegen KW37 is de gemeente al een tijd lang op zoek naar een permanente locatie en die is ook nog niet gevonden”, aldus bewoners van Presikhaaf. Het is volgens buurtbewoners daarom maar de vraag of de woningen na tien jaar wel weggehaald worden.

Maar volgens B&W zijn ook deze zorgen onterecht.
“De kans is zeer klein dat het risico zich voordoet”, stelt B&W zonder verdere motivatie. “Indien onverhoopt toch geen vervolglocatie wordt gevonden, wordt aanspraak gemaakt op de Herplaatsingsgarantie van het Rijk.”
De voorwaarden voor die regeling van het Rijk worden later dit jaar bekend gemaakt.

Dat de woningen op het Merwedeterrein na tien jaar verplaatst moeten worden is in ieder geval iets dat vaststaat. ProRail heeft aangegeven dat zij over tien jaar aan de slag wil met het oplossen van de spoorknoop naast het Merwedeterrein.