Vier leden van de Jongerenraad026 met de wethouder: (v.l.n.r.) Kathy 't Jong, wethouder Nermina Kundić, Lucas Bergman, Aisha Kallon en Lisa Teering (foto: Gemeente Arnhem).

Arnhem krijgt een jongerenraad

/

ARNHEM – Arnhem krijgt een speciale jongerenraad. De ‘Jongerenraad026’ gaat meedenken en adviseren over het beleid van de gemeente. Er worden op dit moment jongeren geworven voor de Jongerenraad, zodat deze na de zomervakantie van start kan gaan.

(Door: Patrick Arink)

Het idee lag er al een hele tijd en een eigen jongerenraad is een lang gekoesterde wens van de gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders. Nu komt het er dan van!
De jongerenraad zal bestaan uit minimaal 9 jongeren tussen 15 en 25 jaar. Ook is het de bedoeling een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te krijgen vanuit verschillende schoolsoorten, leeftijden en stadsdelen.

De Jongerenraad026 geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die zij zelf belangrijk vindt. De jongerenraad heeft ook als taak om jongeren uit de hele stad te betrekken bij de adviezen die zij geeft aan de Arnhemse politiek.

Wethouder jeugd Nermina Kundić (D66) is enthousiast:
“Jongeren brengen nieuwe ideeën en frisse perspectieven mee. Ze kijken op een heel andere manier naar de stad en de uitdagingen waar we voor stad. Ik denk dat hun inbreng zorgt voor een beter, breder en inclusiever beleid voor heel de gemeente. Hun stem kan zo echt impact hebben. En het zorgt ervoor dat ze zich meer verbonden met hun stad én met de lokale democratie. Het vergroot hun betrokkenheid en burgerzin.”

Verbinding

Kathy ’t Jong (18) is één van de initiatiefnemers van de Jongerenraad026.
“Ook al kunnen veel jongeren nog niet stemmen, ze kunnen wél hun stem laten horen. Ik merk dat veel jongeren graag willen meepraten en ideeën hebben, maar dat ze niet precies weten waar ze daarmee terecht kunnen. Met de Jongerenraad026 willen we hen een podium geven en de verbinding leggen met de gemeente.”

“We willen elk jaar drie of vier thema’s kiezen waarmee we aan de slag gaan. Dat zijn niet alleen ‘jongerenthema’s’, dat kan over alles gaan”, aldus ’t Jong. “We zijn nu al met zeven jongeren, uiteindelijk moeten dat er negen zijn die in de Jongerenraad zelf plaatsnemen. Maar onze achterban is groot en zit vol ideeën, we willen zoveel mogelijk jongeren betrekken, zodat zij hun stem kunnen laten horen. We willen heel graag aan de slag.”