Arnhemsche Courant sleept gemeente Arnhem voor de rechter

/

ARNHEM – De gemeente Arnhem kan op korte termijn een dagvaarding verwachten van de rechtbank. Omdat de gemeente een Woo-verzoek met betrekking tot de Schaapsdrift niet tijdig afhandelt, heeft de Arnhemsche Courant vandaag beroep ingesteld bij Rechtbank Gelderland.

(Door: Patrick Arink)

Met het beroep bij de rechtbank wil de Arnhemsche Courant afdwingen dat de gemeente Arnhem alsnog een beslissing neemt op een Woo-verzoek dat twee maanden geleden werd ingediend.

De Wet open overheid (Woo) is duidelijk: een overheidsinstantie moet uiterlijk binnen vier weken een beslissing nemen op een Woo-verzoek. Dat kan met maximaal twee weken verlengd worden bij grote en omvangrijke dossiers. Verder uitstel is niet toegestaan.

“Iedereen in Nederland dient zich te houden aan de wet”, staat te lezen in het beroepschrift dat vandaag werd ingediend. “Dat geldt voor burgers, en ook voor de gemeente Arnhem. Door dit Woo-verzoek niet tijdig te behandelen, overtreedt de gemeente Arnhem de wet.”

Naast een snelle beslissing op het Woo-verzoek wordt in het beroepschrift ook geëist dat de gemeente Arnhem de kosten van de gang naar de rechtbank voor haar rekening neemt. Daarnaast wordt een dwangsom geëist voor iedere dag dat de gemeente Arnhem te laat is.

“De Wet dwangsom is officieel niet van toepassing op de Woo. Wij hopen echter dat de rechtbank het met ons eens is dat er een sanctie moet zijn voor het overtreden van de wet door de gemeente Arnhem.”

De gemeente Arnhem verklaart dat het Woo-verzoek niet tijdig kan worden afgehandeld vanwege drukte op de afdeling en kerstvakantie van medewerkers van de gemeente.

Niet de eerste keer

De drukte op de afdeling heeft de gemeente Arnhem zelf veroorzaakt met de afhandeling van een eerder Woo-verzoek over de Schaapsdrift door bewoners van de wijk. De gemeente verklaarde alle stukken over de Schaapsdrift geheim. Later bleek dat die geheimhouding onwettelijk en onterecht was.

De gemeente had vervolgens ruim een maand nodig om de juridische kluwen waarin zij zichzelf gewurmd had weer te ontwarren.

Nu alle stukken alsnog openbaar zijn gemaakt, blijkt dat de gemeente al vanaf februari 2022 inzet op massale sloop van de woningen op de Schaapsdrift. Hoewel wethouder Bouwkamp (GroenLinks) hier tijdens de raadsvergaderingen over het opleggen van de Wvg van op de hoogte was, heeft zij in de gemeenteraad over sloop van woningen alleen gezegd dat dit “niet uit te sluiten was”.

Het Woo-verzoek dat bewoners van de Schaapsdrift vorig jaar hebben ingediend beslaat de periode tot 8 maart 2022. Het Woo-verzoek van de Arnhemsche Courant beslaat de periode vanaf 9 maart 2022.