Arnhemsche Courant wint rechtszaak tegen gemeente Arnhem. Alweer!

/

ARNHEM – Voor de tweede keer dit jaar heeft de Arnhemsche Courant een rechtszaak gewonnen tegen de gemeente Arnhem. De bestuursrechter heeft (alweer) bepaald dat de gemeente binnen twee weken documenten moet vrijgeven over de Schaapsdrift.

(Door: Patrick Arink)

Democratie staat of valt met vertrouwen in de overheid. Dat vertrouwen is afgelopen jaren gekelderd, blijkt uit meerdere onderzoeken. Een belangrijke oorzaak voor dat gebrek aan vertrouwen is dat de overheid de wet aan haar laars lapt als dat zo uitkomt.

Wethouder Bouwkamp (GroenLinks) probeert door actieve tegenwerking en democratische sabotage al een jaar lang het vrijgeven van documenten over de Schaapsdrift zo lang mogelijk tegen te houden. Eerder dit jaar moest de rechter er al aan te pas komen om documenten over de Schaapsdrift in de openbaarheid te krijgen.

Dat is nu weer het geval bij een nieuw verzoek om informatie door de Arnhemsche Courant. Via een Woo-verzoek werd in mei van dit jaar om documenten verzocht over de Schaapsdrift en over de spoorknoop bij het Akzo-terrein. Dat Woo-verzoek had volgens de Wet open overheid al 146 dagen (!) geleden beantwoord moeten worden.

Saboteren

Ondanks een ingebrekestelling en ondanks de gang naar de rechtbank doet de gemeente Arnhem er alles aan om het vrijgeven van de documenten te saboteren. Een van de redenen dat de rechtbank geen uitspraak kon doen in deze zaak, is dat de gemeente wekenlang treuzelde met het sturen van een verweerschrift.

Nu er eindelijk een uitspraak van de rechtbank ligt, heeft de gemeente twee weken de tijd om de gevraagde documenten te overhandigen aan de Arnhemsche Courant. Voor iedere dag die de gemeente te laat is, moet de gemeente een dwangsom van 100 euro betalen, heeft de bestuursrechter bepaald.

Ook bij de eerste rechtszaak die de Arnhemsche Courant aanspande tegen de gemeente Arnhem werd de gemeente door de rechtbank verplicht een dwangsom te betalen. Omdat de gemeente ruim acht maanden na die uitspraak nog altijd niet volledig voldaan heeft aan het vonnis van de rechter, is de dwangsom inmiddels opgelopen tot een maximum van 15.000 euro.

Veel van de vrijgegeven documenten bij het eerdere Woo-verzoek zijn onterecht zwartgelakt, erkende de gemeente in juni zelf al. De gemeente beloofde daarop om aan de uitspraak van de rechtbank te voldoen en een nieuwe versie van de documenten te sturen aan de Arnhemsche Courant. De gemeente heeft dit nog altijd niet gedaan.

Schaapsdrift plannen aangepast

De reden dat wethouder Cathelijne Bouwkamp de Woo-verzoeken door de Arnhemsche Courant actief probeert te saboteren, is duidelijk. Bouwkamp werd eerder dit jaar onder druk van de gemeenteraad gedwongen haar plannen met de Schaapsdrift drastisch aan te passen.

Uit de documenten die de Arnhemsche Courant over de Schaapsdrift via een gang naar de rechter wist los te peuteren, bleek dat Bouwkamp alle bestaande woningen op de Schaapdrift wilde slopen om haar plan voor maximaal 1.000 woningen en 1.000 werkplekken in het gebied te realiseren.

Tegen de gemeenteraad heeft Bouwkamp altijd volgehouden dat sloop van woningen “niet aan de orde” was. Dat bleek een pertinente leugen, bleek uit de Woo-documenten.

De Arnhemsche Courant en haar jurist Harry Gerritsen zijn veel tijd en energie kwijt om wethouder Cathelijne Bouwkamp te dwingen om zich aan de wet te houden. Behalve twee gewonnen rechtszaken, werden er dit jaar in totaal maar liefst acht ingebrekestellingen gestuurd aan de gemeente.

De gemeente heeft bij de meeste ingebrekestellingen die zij ontving niet eens de moeite genomen om de ontvangst te bevestigen.