Bewoners Schaapsdrift horen sloopplannen verbijsterd aan

/

ARNHEM – Ontzet en verbijsterd, maar ook strijdbaar en vastberaden hoorden bewoners van de Schaapsdrift en omgeving gisteravond de plannen van de gemeente aan. De gemeente wil 25 woningen in de buurt slopen.

(Door: Patrick Arink)

Het zijn verbijsterende verhalen, waar bewoners van de Schaapsdrift op dinsdagavond mee komen.

Pandeigenaren zijn pas op maandag, op het allerlaatste moment, geïnformeerd door de gemeente over de voorgenomen sloop. Hoewel de plannen nog lang niet zijn goedgekeurd, kreeg een van de eigenaren niet alleen bezoek van een ambtenaar, maar ook meteen van een taxateur.
De pandeigenaar had eerder dit jaar met succes bezwaar aangetekend tegen zijn WOZ-aanslag. De waarde van zijn pand werd na het bezwaar meer dan 200.000 euro lager ingeschat.

Een oud-bewoner van de Schaapsdrift is afgelopen week opgenomen in Rijnstate met hartritmestoornissen. De bewoner heeft een paar maanden geleden zijn huis verkocht, omdat hij de sloopkogel die boven zijn huis hing geestelijk niet meer aan kon. Volgens de artsen is stress de belangrijkste reden voor zijn klachten.

‘Verwervingen’

Tegenover deze schrijnende verhalen staat de gemeente Arnhem, die tijdens de bijeenkomst in de Willibrordkerk alles uit de kast trekt om de gebiedsvisie te presenteren als Goed Nieuws Voor De Buurt.

Midden in de kerk staat een imposante maquette met een verbeelding van de plannen. Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een luxe brochure. In 60 ronkende pagina’s worden de plannen van de gemeente aan de hand van spectaculaire illustraties toegelicht. Op de meeste illustraties staan meer bomen dan woningen.

Het woord ‘sloop’ wordt in de brochure overigens bijna niet genoemd. De brochure heeft het eufemistisch over ‘verwervingen’. Het is een woord dat tijdens de presentatie ook gebruikt wordt door de projectleider, de stedebouwkundige en wethouder Bouwkamp (GroenLinks).

Bouwkamp laat tijdens de avond merken dat ze de cursus gesprekstechnieken met goed gevolg heeft doorlopen. Na kritische vragen van bewoners antwoordt Bouwkamp:
“Ik vind het vervelend om te horen dat u er zo over denkt.”
Of: “Ik snap dat u een ander inzicht heeft.”
Of, iets bitser: “Ik hoor wat u zegt.”

Sloop

Tijdens de presentatie van de gebiedsvisie legt de gemeente de nadruk op alle onderdelen van het plan dat kan rekenen op instemming van de bewoners. De nieuwe Schaapsdrift wordt een groene wijk. Het wordt een autoluwe wijk. Het wordt een leefbare, toegankelijke wijk. De omgeving van station Presikhaaf wordt het visitekaartje van de buurt. De beek wordt naar boven gehaald.

Stedebouwkundige Ivar Branderhorst vertelt dat er bij het uitwerken van de plannen goed gekeken is naar de vier ambities van bewoners: de Schaapsdrift als één buurt, groen en water als verbindende elementen, diversiteit als kracht en de Schaapsdrift-straat als hart van de buurt.

Bewoners laten daarop weten dat de belangrijkste ambitie die de bewoners bij de gemeente hebben neergelegd door de stedebouwkundige blijkbaar over het hoofd is gezien: behoud van alle woningen ontbreekt tussen de ambities.

“Het is ons helaas niet gelukt om alle woningen te behouden”, erkent Branderhorst. “Als we deze ambities willen waarmaken, dan kan het niet anders dan dat er een aantal woningen verworven moeten worden.”

“Er worden 25 woningen gesloopt”, aldus een van de bewoners. “Dat is in totaal 1/7 van alle woningen in de buurt. Dat staat haaks op het amendement waarin behoud van bestaande woningen als uitgangspunt wordt genomen. Sloop is volgens het amendement alleen mogelijk bij zeer zwaarwegende redenen.”

De gemeente noemt er vijf. Sloop is volgens de gemeente nodig vanwege de toekomstige stationsomgeving, de stadsbrede woningbouwopgave, de noodzaak tot vergroenen, ontsluiting van het gebied en om een autoluwe wijk mogelijk te maken.

Drie van de vijf redenen die de gemeente opsomt, worden in het amendement van de gemeenteraad genoemd als ongeldige redenen om sloop te verantwoorden.

“Dat is een verschil van inzicht”, meldt wethouder Bouwkamp daarop bijna schouderophalend.

Strijdbaar

Bewoners, die ook gisteravond beleefd, netjes en met inhoudelijke argumenten de discussie aangingen, laten na afloop van de bijeenkomst strijdbaar weten dat ze het er niet bij laten zitten.

“Volgens mij kan er makkelijk een plan liggen met veel minder impact”, aldus een bewoner van de Schaapsdrift. “Ik zie verschillende huizen die volgens mij zonder problemen behouden kunnen blijven. Dit is een nachtmerrie die nooit ophoudt. Ik ben het zo beu, maar ik blijf strijden tot mijn laatste snik.”

“Het amendement wordt hiermee geschoffeerd. Deze visie kan niet zonder het slopen van 24 particuliere woningen. Dat is complete onzin. Waar een wil is, is een weg.”

“Ik ben zwaar teleurgesteld”, reageert een andere bewoner. “Wat moet ik nog zeggen na achttien maanden? Ik ben moe, maar nog lang niet uitgestreden. Hebben we een andere keus?”

Lees verder:
Analyse: gebiedsvisie Schaapsdrift e.o. is een doodlopende weg