Ongekende sabotage gemeente Arnhem na Woo-verzoeken Arnhemsche Courant

/

ARNHEM – Ondanks 7 (!) ingebrekestellingen en 2 (!) rechtszaken weigert de gemeente Arnhem mee te werken aan Woo-verzoeken van de Arnhemsche Courant met betrekking tot de Schaapsdrift. De tweede rechtszaak wordt door de gemeente doelbewust vertraagd door geen verweer in te leveren bij de rechtbank.

(Door: Patrick Arink)

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie. In de Woo is bepaald dat in principe alle overheidsinformatie openbaar is. De Arnhemsche Courant heeft twee Woo-verzoeken gedaan over de Schaapsdrift.

Aan het eerste verzoek, van december 2022, is ondanks een uitspraak van de rechtbank nog steeds niet volledig voldaan. De gemeente heeft aan het tweede Woo-verzoek, van mei dit jaar, nog helemaal niet voldaan.

Omdat de gemeente met het tweede verzoek de maximale wettelijke termijn inmiddels met 110 dagen (!) overschreden heeft, is de Arnhemsche Courant wederom naar de rechtbank gestapt. De rechtbank besloot op eigen initiatief om de zaak met spoed te behandelen, maar wordt daarbij tegengewerkt door de gemeente Arnhem.

De zaak kan pas in behandeling genomen worden wanneer de gemeente Arnhem een verweerschrift indient. En dat vertikt de gemeente. Drie weken na het verzoek van de rechtbank, heeft de gemeente nog altijd niet gereageerd. Het is niet anders uit te leggen als doelbewuste sabotage om de openbaarmaking van documenten over de Schaapsdrift nog verder te vertragen.

De behandeling van het tweede Woo-verzoek over de Schaapsdrift heeft de gemeente meer dan drie maanden stil laten liggen. Volgens de gemeente was dat na ziekte van een van de ambtenaren. De Arnhemsche Courant werd hierover pas na afloop op de hoogte gesteld.

Eerste Woo-verzoek

Het eerste Woo-verzoek over de Schaapsdrift heeft de gemeente Arnhem na meer dan 10 (!) maanden, en ondanks een uitspraak van de rechtbank, nog altijd niet volledig afgehandeld. De rechtbank moest er eerder dit jaar aan te pas komen om de gemeente zover te krijgen de gevraagde documenten openbaar te maken.

De rechtbank oordeelde dat de gemeente twee weken de tijd had om alle documenten vrij te geven. De documenten kwamen uiteindelijk pas 8 (!) weken na de uitspraak van de rechter.

Bij het vrijgeven van de documenten ging de gemeente echter de fout in. Op maar liefst 275 pagina’s zijn persoonlijke beleidsopvattingen weggelakt. Dat is ten onrechte, erkende de gemeente in mei van dit jaar na protesten van de Arnhemsche Courant en kritische raadsvragen vanuit de gemeenteraad.

De gemeente beloofde om volledig te voldoen aan het Woo-verzoek door een nieuwe, ongelakte versie van de Woo-documenten toe te sturen.

Vijf maanden nadat de gemeente Arnhem die belofte deed, is die ongelakte versie nog altijd niet toegestuurd. De rechtbank heeft bepaald dat de gemeente Arnhem een dwangsom van 100 euro per dag moet betalen voor iedere dag dat zij te laat is, met een maximum van 15.000 euro.

Dat maximum werd op 1 september van dit jaar bereikt.

Komende donderdag wordt door het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) een groot onderzoek gepresenteerd naar het functioneren van de Wet open overheid. Meer dan 250 onderzoeksjournalisten hebben aan dit onderzoek meegewerkt. Ook de Arnhemsche Courant heeft aan dit onderzoek deelgenomen.