Bezwaar tegen aanpassen AKU-fontein

ARNHEM – De gemeente Arnhem wil de AKU-fontein op het Gele Rijdersplein de komende jaren grondig opknappen. De aanpassingen aan het monument die de gemeente daarbij wil maken, stuiten op bezwaren van de werkgroep Behoud AKU-fontein.

In het kader van de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis wil de gemeente komende jaren meer investeren. Een van die investeringen betreft het opknappen van de AKU-fontein. De fontein en de achterliggende pergola worden in oude luister hersteld.

De gemeente is van plan om de pergola iets te verhogen. Daardoor ontstaat ruimte om onder de pergola half ondergronds een grote fietsenstalling te realiseren. Dit stuit op protesten van de werkgroep Behoud AKU-fontein.

Volgens de werkgroep wordt de architectonische kwaliteit van het monument geschaad door de pergola te verhogen.
“De voorgestelde ingreep zal de compositie merkbaar in negatieve zin veranderen”, aldus de werkgroep.

De werkgroep stelt voor om de fietsenstalling geheel ondergronds aan te leggen, waardoor aanpassing van de AKU-fontein niet nodig is.

Het weerwoord van de gemeente is kort samengevat dat zij het niet iedereen naar de zin kan maken. In het voorstel schrijft de gemeente dat het plan na een studie en een particpatieproces met betrokkenen tot stand is gekomen.
De gemeenteraad moet zich overigens nog uitspreken over de plannen.

Sloop
Het huidige plan voor herstel en transformatie van de AKU-fontein komt in een lange rij eerdere plannen en ideeën voor de toekomst van het Gele Rijdersplein.

Als het aan het vorige stadsbestuur had gelegen, was de AKU-fontein allang weggeweest. Dan was de fontein verplaatst en de achterliggende pergola gesloopt.

Volgens het stadsbestuur was de AKU-fontein een sta-in-de-weg voor de ontwikkeling van het Gele Rijdersplein en door achterstallig onderhoud door de gemeente Arnhem zag de AKU-fontein er bovendien sterk verwaarloosd uit.

Een aantal Arnhemmers, verenigd in de werkgroep Behoud AKU-fontein, wist dat voornemen succesvol te dwarsbomen. De werkgroep kreeg voor elkaar dat de AKU-fontein werd bestempeld tot Rijksmonument. Sloop was daardoor van de baan.

Cadeau aan de stad
De AKU-fontein was een geschenk aan de stad van de AKU. AKU was de voorloper van Akzo Nobel. De fontein werd in 1961 gebouwd naar een ontwerp van architect Henk Brouwer en de Japanse kunstenaar Shinkichi Tajiri.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft de fontein aangemerkt als een belangrijk monument uit de wederopbouwtijd. Eerder al werd de fontein door minister Bussemaker op een lijst gezet met de 180 belangrijkste na-oorlogse gebouwen.

Vorige artikel

Rotzooi in Sonsbeek is landelijk nieuws

Volgende artikel

Arnhem stopt op 1 juni met diftar

Tip: