Burgemeester Marcouch deelt stempassen uit op de Geitenkamp

ARNHEM – De opkomstcampagne voor Arnhemmers om te komen stemmen is 1 maart begonnen om 13.30 uur op Geitenkamp, één van de volkswijken. Aan de Sperwerstraat verstrekt Burgemeester Ahmed Marcouch de Arnhemmers eigenhandig pal voor hun eigen deur hun stempas als poort naar verbetering.

(Door: Redactie)

“Neem familie en vrienden met pas en al mee naar de stembus”, zegt de burgemeester. “Elke stem telt”, weet hij dankzij zijn persoonlijke geschiedenis over winst en verlies door één stem over de meerderheid of juist tekort.

Bij de oproep aan zijn stadgenoten om met hun stem de stad vooruit te brengen, wordt Marcouch geholpen door Vitessester Edward Sturing, YouTuber Paskie Rokus en mediapersoonlijkheid Michella Kox en Lydia Carolina van Presikhaaf University.

“Onze hulpburgemeesters nemen niet alleen hun eigen leven serieus, maar ook de levens van hun leeftijdgenoten”, zegt Marcouch: “Als ware ambassadeurs gebruiken zij hun stem niet alleen voor zichzelf, maar tillen er ook hun leeftijdgenoten mee omhoog.”

Hulpburgemeester

Daarom krijgen de hulpburgemeesters de titel van tijdelijke hulpburgemeester, ze vormen het groepje ambassadeurs dat hun burgemeester helpt leeftijdgenoten als stemmers over de streep te trekken voor misschien wel hun eerste verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 2023.

Als Arnhemmers met wie iedereen zich wil spiegelen, slechten populaire hulpburgemeesters samen met Marcouch de barrières die zij voelen bij politici. Marcouch hoopt dat mensen er plezier in krijgen om te ontdekken waar zij staan met hun opvattingen. Zij ontdekken dat met het kieskompas, de stemhulp en de debatten, zoals die op 7 maart bij het jongerendebat in Presikhaaf.
“Laat zien waar je staat, vertel wat je bezielt op Instagram, Tiktok en Facebook”, zo moedigt hij de Arnhemmers aan.

Gebarentaal

De Gemeente Arnhem heeft de hulpburgemeesters verkozen om hun nabijheid tussen de Arnhemmers. Door hun sterke band met Arnhem zijn zij niet alleen offline de vooruitgeschoven post, maar vinden zij ook online veel weerklank bij hun aanmoedigingen om te gaan stemmen.

Burgemeester Ahmed Marcouch hoopt dat veel inwoners de rol van hulpburgemeester op zich nemen om hun stadgenoten te overtuigen van de zin van stemmen. Hij is ook heel benieuwd naar de aanloop van stemmers bij het stemlokaal in De Loopvis aan de Coehoornstraat 10 waar doven hun stembiljet krijgen van gebarentalers. Slechtzienden stemmen met braille en de stemmal op het stadhuis en sportcentrum De Laar, zo nodig komen zij per gratis stemtaxi, zeker als zij ook slecht ter been zijn.

Hart voor elkaar

Ahmed Marcouch: “Ik zoek de ambassadeur voor een beter leven in de harten van onze Arnhemmers, voor henzelf en vooral ook voor hun kinderen, collega’s, ouders en buren. Ik zie hoe zij verlangen naar een betere toekomst voor henzelf en ook voor hun geliefden. De stembus is dan op 15 maart wel de stap van die dag. De verbeteringen die wij allen in deze zware tijd zo hard nodig hebben, schieten hier hun eerste wortels. Vooruitgang bestaat.”