Nieuwbouw in de Bolderbuurt door Portaal in Arnhem.

Corporaties en ontwikkelaars slaan alarm over mogelijke vertraging woningbouw Arnhem

/

ARNHEM – De woningcorporaties in Arnhem én commerciële ontwikkelaars hebben een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraad. Ze waarschuwen dat uitstel van de zogeheten doelgroepenverordening kan leiden tot vertraging van de woningbouw.

Als het aan het college van B&W ligt, neemt de gemeenteraad nog voor de gemeenteraadsverkiezingen een besluit over de doelgroepenverordening. In de doelgroepenverordening is vastgelegd wie de beoogde doelgroep is bij een nieuwbouwproject. Hierdoor kan eenvoudiger sturing gegeven worden aan de samenstelling van de woningvoorraad in Arnhem.

Het voornaamste doel van de doelgroepenverordening is om ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen gerealiseerd worden. De woningcorporaties willen tot 2030 in ieder geval 1.700 sociale huurwoningen in Arnhem bouwen.

Tijdens een ronde tafelgesprek afgelopen week in de gemeenteraad werd duidelijk dat zowel de drie woningcorporaties (Volkshuisvesing, Portaal en Vivare) als de grote commerciële ontwikkelaars voorstander zijn van het invoeren van de doelgroepenverordening.

Kink in de kabel

Er dreigt echter een kink in de kabel te komen. VVD, D66 en CDA willen de invoering van de doelgroepenverordening uitstellen. Volgens de partijen zitten er in het voorstel teveel kinderziektes en obstakels. De partijen pleiten ervoor dat die er eerst uitgehaald worden.
“Ongewijzigd zorgt de verordening voor vertraging in de woningbouw”, stelt de VVD.

“Nu we de kinderziektes kennen, willen we er constructief mee aan de slag”, aldus VVD-raadslid Menno Loos. “Al had dit natuurlijk van te voren uitvoerig besproken moeten zijn voordat we dit voorstel kregen.”

Een ander deel van de gemeenteraad, aangevoerd door GroenLinks, wil juist dat de doelgroepenverordening zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Volgens hen leidt juist uitstel tot vertraging van de woningbouw. De partijen erkennen dat er kinderziektes in het raadsvoorstel zitten, maar zij pleiten ervoor om eerst het huidige voorstel aan te nemen, en de obstakels naderhand uit de doelgroepenverordening te halen.

De partijen worden daarbij gesteund door de corporaties en de commerciële ontwikkelaars. Allebei stuurden ze deze week een brandbrief naar de gemeenteraad.

Niet wachten

“Wij vragen u met klem om niet te wachten. Daarvoor is de situatie te nijpend”, schrijven de corporaties.
“De doelgroepenverordening helpt ons om gedifferentieerde bouwprogramma’s mogelijk te maken die leiden tot gemengde en inclusieve wijken. Laten we ervoor zorgen dat we als bondgenoten het woningtekort aanpakken. De doelgroepenverordening is daarbij van essentieel belang.”

Ook de commerciële vastgoedontwikkelaars schreven deze week een brief aan de gemeenteraad.

“We willen benadrukken dat we met de prettige samenwerking die wij ervaren met de gemeente en met de Arnhemse woningcorporaties. Het is nooit onze bedoeling geweest om in een politiek debat terecht te komen of om de vaststellingsprocedure van de verordening te vertragen.”

De gemeenteraad debatteert morgenavond verder over de doelgroepenverordening. Een besluit wordt waarschijnlijk later deze maand genomen.