Sociale huurwoningen op de Geitenkamp. Inzet: oud-wethouder Elfrink (SP).

Documenten bewijzen: Elfrink spreekt niet de waarheid over Soros-woningen

/

ARNHEM – Miljardair George Soros maakte 83 miljoen euro winst op woningen die waren overgekocht van woningcorporatie Vivare. Soros kon de panden kopen nadat toenmalig wethouder Elfrink (SP) positief adviseerde over de aankoop. Elfrink ontkent dat hij een positief advies gaf. Documenten die in handen zijn van de Arnhemsche Courant bewijzen dat hij niet de waarheid spreekt.

Een deel van de betreffende documenten is onderaan dit artikel te vinden.

(Door: Patrick Arink)

Vanaf het moment dat de Gelderlander onthulde dat George Soros miljoenen winst maakte met ruim 600 woningen van de Arnhemse woningcorporatie Vivare, is oud-wethouder Elfrink in alle staten.

De Gelderlander meldde dat de SP-leider als wethouder een positief advies gaf over de verkoop van 216 sociale huurwoningen in de Geitenkamp. Door huurverhogingen zijn meerdere bewoners sindsdien al gedwongen om te verhuizen.

Via social media en in de Gelderlander zelf werpt Elfrink alle beschuldigingen van zich af.
“Het college en ik als wethouder waren helemaal niet positief over deze verkoop”, aldus Elfrink op Twitter. “Als wethouder was ik tegen deze verkoop. Helaas was er juridisch niets tegen te ondernemen door de gemeente. Wat de krant nu beweert klopt niet. De gemeente heeft nooit ‘positief’ geadviseerd over de verkoop en ik als wethouder zeker niet.”

Die bewering herhaalt hij in de Gelderlander:
“Als er één wethouder is geweest die zich actief heeft verzet tegen de verkoop van corporatiebezit, ben ik het. Met de verkoop van het Vivarebezit aan Soros was ik doodongelukkig.”

Uit documenten die in handen zijn van de Arnhemsche Courant komt een heel ander beeld naar voren.

Positieve zienswijze

Zo blijkt uit een vertrouwelijke collegenota uit 2014 dat het college van B&W van plan is om een positieve zienswijze in te dienen bij de Autoriteit woningcorporaties met betrekking tot de voorgenomen verkoop door Vivare.

“De Autoriteit woningcorporaties (Aw) moet zo’n verkoop goedkeuren. Als Elfrink een zienswijze had ingediend met een negatief advies, was dat voor de Autoriteit woningcorporaties een zwaarwegend argument geweest om de verkoop af te wijzen”, meldde een ingewijde gisteren aan de Arnhemsche Courant.

De Autoriteit woningcorporaties vraagt twee zienswijzen van de gemeente Arnhem. Eentje met betrekking tot de verkopende partij en een met betrekking tot de kopende partij.

“De nu gevraagde zienswijze betreft de zienswijze op de te verkopen woningen”, staat in de collegenota te lezen. “In dit geval wordt geadviseerd om een positieve zienswijze te geven.”

Dat de verkoop van de huurwoningen tot gevolg kan hebben dat huurders in de problemen kunnen komen, wordt in de collegenota erkend:
“Wellicht stijgt een deel van de woningen boven de huurliberalisatiegrens of blijft een deel van de woningen niet beschikbaar voor lagere inkomens.”

Het is voor Elfrink geen reden een negatieve zienswijze te geven.

Soros

QSP ESS BV, het bedrijf van George Soros, is dan nog niet in beeld als koper. Dat is een half jaar later anders. Op 4 juni 2015 heeft wethouder Elfrink een gesprek met vertegenwoordigers van Soros om de voorwaarden van de koop te bespreken.

Dat Elfrink ‘doodongelukkig’ is met de verkoop aan Soros blijkt niet uit de brief die een paar dagen later aan wethouder Elfrink wordt gestuurd door de vertegenwoordigers van Soros.

“We blikken terug op een prettige kennismaking met u op het gemeentehuis in Arnhem, waarvoor hartelijk dank”, begint de brief.
“We hebben het erg op prijs gesteld in alle rust en openhartig te kunnen spreken over de motieven van Soros tot de woningaankoop.”

De brief behandelt de voorwaarden die door de gemeente Arnhem zijn gesteld met betrekking tot de aankoop van de sociale huurwoningen in de Geitenkamp. Hele harde voorwaarden heeft de gemeente niet gesteld, blijkt uit de brief.

“Soros is van plan de woningen in Nederland, waaronder die in Arnhem, langdurig te exploiteren”, wordt gemeld.

Een ingewijde die niet bij naam genoemd wil worden meldde gisteren in de Arnhemsche Courant dat het niet ongebruikelijk is om in de koopovereenkomst een anti-speculatiebeding op te nemen. Daarmee wordt voorkomen dat van die afspraak wordt afgeweken.

In de afspraken tussen Soros en de gemeente Arnhem wordt daar nergens over gesproken.

Soros belooft verder de woningen goed te onderhouden, leegstand te voorkomen en de huurverhogingen binnen de perken te houden.
“Soros wil niet het onderste uit de kan.”

Harde garanties worden in de brief niet gegeven en het lijkt er niet op dat die garanties tijdens het gesprek door wethouder Elfrink zijn gevraagd.

Tweede positieve zienswijze

De brief van de vertegenwoordigers van Soros is voor de gemeente Arnhem voldoende om een tweede positieve zienswijze af te geven.

Op 16 juni 2015 schrijft het college van B&W aan Vivare:
“Hierbij melden wij dat wij een positieve zienswijze hebben op Quantum Strategic Partners Ltd. als koper van uw 216 woningen. Onze positieve zienswijze is gebaseerd op de uitkomsten van het overleg dat wethouder Elfrink op 4 juni 2015 heeft gevoerd met Soros.”

Met twee positieve zienswijzen van de gemeente Arnhem ziet de Autoriteit woningcorporaties vervolgens geen reden de verkoop af te wijzen.

George Soros wordt in 2016 eigenaar van in totaal 616 woningen van Vivare, waaronder 216 sociale huurwoningen op de Geitenkamp. Twee jaar later verkoopt Soros de woningen met 83 miljoen euro winst aan een Nederlandse zakenman.

Hieronder:

Een klein deel van de documenten die in handen zijn van de Arnhemsche Courant over de verkoop van de sociale huurwoningen van Vivare aan George Soros.