Extra energietoeslag voor Arnhemse minima, voorstel voor hulp aan ondernemers volgt nog

/

ARNHEM – Na een hele avond vergaderen is de gemeenteraad eruit: alle Arnhemse minima krijgen een extra energietoeslag van 250 euro. Dit geld komt bovenop de 1.300 euro die door de overheid wordt uitgekeerd. Met het steunpakket worden ongeveer 15.000 huishoudens in Arnhem geholpen.

(Door: Patrick Arink)

Voorafgaand aan de raadsvergdering van gisteravond was al duidelijk dat het voorstel om extra energietoeslag uit te keren aan minima kon rekenen op een ruime meerderheid. Dat er toch een hele avond over het onderwerp vergaderd werd, had te maken met een stapel aan moties die door de oppositiepartijen waren ingediend.

De VVD had bijvoorbeeld graag gezien dat niet alleen de minima, maar ook ondernemers gesteund werden met een extra steuntje in de rug. Volgens VVD-fractievoorzitter Steffenie Pape hebben ondernemers na twee jaar corona geen buffer meer om extra tegenvallers op te vangen. De VVD voorziet een slagveld aan faillisementen in het MKB. De VVD wilde 5 miljoen euro vrijmaken om ondernemers in Arnhem te helpen.

Ook de SP diende moties in. Maar liefst twaalf stuks. Die moties waren vooral gericht op mensen die nu buiten het steunpakket vallen.
Fractievoorzitter Gerrie Elfrink wees erop dat niet alleen mensen met een laag inkomen, maar ook mensen met middeninkomens in de problemen komen door de hoge energierekeningen. Elfrink pleitte daarom voor een ruimere regeling om extra mensen in Arnhem te kunnen helpen.

Ook werd voorgesteld om met een regeling te komen voor verenigingen. Veel verenigingen hebben problemen met de energierekeningen die opeens een stuk hoger zijn. Net zoals veel huishoudens in de problemen komen, geldt dat ook voor met name kleine verenigingen in de stad.

Maatwerkoplossingen

Geen van de ingediende moties van de oppositie haalde echter een meerderheid. Alle moties werden weggestemd door de coalitiepartijen. Daar hadden de coalitiepartijen op zich een goede reden voor. De coalitiepartijen willen wachten op een voorstel dat op dit moment door het college van B&W wordt voorbereid.
De oppositiepartijen vinden dat er niet langer gewacht kan worden. De coalitiepartijen denken dat dit wel het geval is.

Wethouder Mark Lauriks (PvdA, Bestaanszekerheid) meldde aan de gemeenteraad dat hij binnen enkele weken met een voorstel komt om ook deze groepen in Arnhem te kunnen helpen.

“Maar”, aldus Lauriks: “Mensen die nu al in de problemen komen en op dit moment buiten de maatregelen vallen, kunnen contact opnemen met de gemeente. Voor hen wordt een maatwerkoplossing gezocht.”