Financieel tekort gemeente Arnhem blijkt financieel overschot

/

ARNHEM – Oud-wethouder van Financiën Martijn Leisink (D66) creëerde afgelopen maand ophef met de conclusie dat de gemeente afstevent op een structureel financieel tekort van 18 miljoen euro per jaar. Leisink concludeerde dit op basis van een informatiedossier dat aan nieuwe raadsleden was gestuurd.

Via een memo dat afgelopen week aan de gemeenteraad gestuurd is, nuanceert de gemeente dat beeld: er is geen sprake van een financieel tekort, maar juist van een financieel overschot.

(Door: Patrick Arink)

In een uitgebreide posting op Twitter fileerde Leisink eind maart een ambtelijk stuk waarin het financiële beeld van de gemeente voor de komende jaren wordt toegelicht. Voor de periode 2023 tot en met 2026 blijkt volgens Leisink dat de gemeente afstevent op een jaarlijks tekort van 18 miljoen euro.

Gestrekt been

De uitgebreide posting van Leisink was voor Gerrie Elfrink (SP) reden om meteen met gestrekt been te reageren.
“Het doofpotcollege maakt haar naam tot het laatst toe waar. Nu de verkiezingen zijn geweest blijken er tekorten van 18 miljoen euro per jaar! Door burgemeester en wethouders voor de kiezers verborgen gehouden. Wat een dieptepunt.”

B&W probeerde de ontstane ophef in eerste instantie te sussen door erop te wijzen dat het informatiedossier niet gezien kan worden als een volledige begroting en dat de financiële situatie beter is dan uit het informatiedossier geconcludeerd zou kunnen worden.

Nadat Elfrink samen met vijf andere partijen op hoge poten een debat aanvroeg in de gemeenteraad, is nu een memo aan de gemeenteraad gestuurd waarin de gemeente inhoudelijk op de kwestie reageert.

Financieel overschot

In het memo dat nu verstuurd is, wordt uitgelegd dat in het informatiedossier alleen de posten zijn opgenomen waarvan de omvang met grote zekerheid bekend was. De posten met een grotere onzekerheidsmarge zijn in het informatiedossier weggelaten.
In de tekst van het informatiedossier is expliciet aangegeven dat de cijfers onvolledig waren, maar uit de financiële tabellen was dat niet duidelijk.

“Door deze manier van presenteren kon ten onrechte het beeld ontstaan dat we afstevenen op een tekort van rond de 18 miljoen euro”, aldus de gemeente. “We weten dat tegenover de in het Informatiedossier benoemde posten nog substantiële positieve posten komen te staan.”

In het memo wordt in een tabel aangegeven welke bedragen de gemeente nog verwacht. De gemeente vermeldt daarbij nadrukkelijk dat dit werkcijfers zijn en dat de definitieve bedragen kunnen afwijken.

Wanneer deze posten aan de indicatieve cijfers uit het Informatiedossier worden toegevoegd, ontstaat een heel ander beeld. Er is geen sprake van een structureel financieel tekort, maar juist van een financieel overschot.

Geen overhaaste conclusies

De gemeente waarschuwt in het memo dat ook op basis van deze actualisatie geen overhaaste conclusies moeten worden getrokken.
“In deze fase van de begrotingsvoorbereiding is het gewoon nog te vroeg om een conclusie te trekken over het financieel beeld van de gemeente richting begroting 2023 en verder.”

Wel wordt in het memo fijntjes vermeld dat de Jaarrekening 2021, die later deze maand verwacht wordt, een positiever resultaat zal geven dan de verwachting was.

“Na mutaties in de reserves wordt een aanvullend positief resultaat van circa 20 miljoen euro gerealiseerd. De weerstandsfactor komt uit op 1,9 en is daarmee beduidend hoger dan de begrote weerstandsfactor van 1,4.”

Die opmerking kan uitgelegd worden als een dreun in de richting van oud-wethouder Leisink. Een weerstandsfactoor van 1,9 is in de acht jaar dat Martijn Leisink wethouder van Financiën was nooit gerealiseerd. Tussen 2010 en 2018 schommelde de weerstandsfactor rond de 1,2.

Volgens de gemeente is het nog steeds de bedoeling dat er een debat komt over het Informatiedossier. Met het aanvullende memo dat de gemeente nu gestuurd heeft, is duidelijk dat de angel uit dat debat gehaald is en dat van een financieel tekort van 18 miljoen geen sprake is.

Vorige artikel

Heeft ‘Havana aan de Rijn’ kans van slagen?

Volgende artikel

Op 12 april 1945 begon de bevrijding van Arnhem

Tip: