Geen paniek, maar de college-onderhandelingen liggen stil

/

ARNHEM – Sinds begin april onderhandelen GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, PvdA en Volt over de vorming van een nieuwe coalitie. Een akkoord wordt aan het eind van deze maand verwacht. Toch liggen de onderhandelingen op dit moment tijdelijk stil.

Pas volgende week gaan de zes partijen weer verder met de besprekingen. De reden dat de onderhandelingen tijdelijk zijn stilgelegd, zijn van praktische aard. Het is voorjaarsvakantie en een deel van de onderhandelaars is op vakantie.

Inhoudelijk verlopen de college-onderhandelingen voorspoedig. Formateur Paul Smeulders, die de onderhandelingen leidt, verwacht dat er aan het eind van deze maand een coalitie-akkoord ligt.

Afgelopen maand is gesproken over een gemeenschappelijke visie, die dient als basis voor de samenwerking. Ook zijn de financiële kaders vastgesteld. Afgelopen week werden de eerste inhoudelijke besprekingen gevoerd.

Wanneer de zes onderhandelende partijen overeenstemming hebben bereikt over alle thema’s, zal aan het eind van de onderhandelingen gesproken worden over de portefeuilleverdeling. Dat kan nog een hobbel worden.

De Partij voor de Dieren meldde aanvankelijk dat zij geen wethouder wilde leveren voor het nieuwe college van B&W. Mensen die betrokken zijn bij de onderhandelingen melden nu dat de Partij voor de Dieren daarop is teruggekomen.

Met GroenLinks, die zonder twijfel twee wethouders zal leveren, en de overige partijen met ieder één wethouder, zou het nieuwe college van B&W uitkomen op zeven wethouders. Ondanks de toegenomen taken die de gemeente de afgelopen jaren heeft gekregen, is zeven wethouders waarschijnlijk iets te veel van het goede.

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om twee deeltijdwethouders aan te stellen: eentje namens de Partij voor de Dieren en een deeltijdwethouder van Volt.

Het is natuurlijk speculatie, maar als kandidaat-wethouder voor de Partij voor de Dieren zingt de naam rond van Marianne Thieme. Thieme was tot 2019 het gezicht van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Marianne Thieme woont in Renkum.