Geheimhouding Schaapsdrift opgeheven, maar stukken zijn nog altijd niet openbaar

/

ARNHEM – De gemeenteraad heeft gisteravond de onterechte geheimhouding op stukken over de Schaapsdrift opgeheven. Maar dat betekent niet dat alle stukken nu openbaar zijn. Daarover moet de bezwarencommissie en daarna de rechter beslissen, vindt wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks).

(Door: Patrick Arink)

Het lijkt zo simpel. Stukken zijn óf geheim, óf ze zijn openbaar. Maar in de realiteit is de kwestie een stukje ingewikkelder. Tenminste volgens de denklijn van de gemeente Arnhem.

“Het gaat niet over geheim versus openbaar”, legde wethouder Cathelijne Bouwkamp gisteravond uit aan de gemeenteraad. “Je hebt geheim en niet geheim en je hebt openbaar en niet openbaar. Wanneer de geheimhouding op de stukken van de Schaapsdrift wordt opgeheven, zijn ze niet geheim. Maar ze zijn ook niet openbaar.”

Het was een Cruijffiaanse uitleg waar een meerderheid van de gemeenteraad genoegen mee nam. Het opheffen van de geheimhouding geeft bewoners van de Schaapsdrift namelijk wel de gelegenheid om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de gemeente om stukken achter te houden omdat ze persoonlijke beleidsopvattingen bevatten.

Wanneer de bezwarencommissie de keuze van de gemeente volgt om stukken achter te houden, kunnen bewoners bovendien daarna naar de rechter stappen om op die manier te proberen stukken over de Schaapsdrift openbaar te krijgen. Feitelijk is dat wat de gemeente wil, bleek gisteren in de gemeenteraad tijdens het debat over deze kwestie.

De gemeente kan eenvoudig alle stukken openbaar maken en bij persoonlijke beleidsopvattingen de namen van ambtenaren weglakken. Dat was het voorstel van het CDA en de SP, maar de gemeente blijft bewust aan de veilige kant.

Wethouder Bouwkamp: “De Wet Open Overheid is een nieuwe wet die pas in mei van dit jaar in werking is getreden. Er is nog geen jurisprudentie over de interpretatie van de Woo.”

Kortom: zolang het niet echt hoeft, is de gemeente niet van plan om de wet ruimer te interpreteren dan strikt noodzakelijk is.

Juridische spaghettisoap

Met het besluit van de gemeenteraad om de geheimhouding op te heffen, maar de stukken niet openbaar te maken, komt een eind aan een juridische spaghettisoap die een maand geduurd heeft.

De gemeente ontdekte vorige maand dat de geheimhouding die zij op een deel van de stukken over de Schaapsdrift had opgelegd, niet terecht was. De Gemeentewet staat dat niet toe. Bovendien konden bewoners van de Schaapsdrift door deze geheimhouding geen bezwaar aantekenen. De stukken waren immers geheim.

Hoe onterecht de geheimhouding ook was, de gemeente wilde niet dat alle stukken alsnog op straat kwamen te liggen. Na meerdere sessies in de raadskamer werd het er niet duidelijker op. Veel raadsleden raakten verstrikt in de juridische spaghetti die de jurist van de gemeente uitstrooide.

Een zes pagina’s tellend document waarin de belangrijkste vragen duidelijker werden beantwoord, bracht afgelopen week iets meer licht in de zaak.

“Deze zaak is behoorlijk uniek”, schreef wethouder Bouwkamp in dit document. “Door een botsing tussen al ingewikkelde juridische regels (Woo, Gemeentewet) met politieke afspraken (Protocol geheimhouding) is hier een situatie ontstaan die zich nog nauwelijks laat uitleggen.”

Het college van B&W wil volgend jaar met de gemeenteraad in gesprek hoe dit soort zaken in de toekomst voorkomen kan worden.
“Uiteraard ziet het college ook graag dat dit soort fouten niet voorkomen.”