Gemeente Arnhem voldoet eindelijk aan Woo-verzoek Schaapsdrift

/

ARNHEM – Op Hemelvaartsdag, om 21.03 uur ’s avonds, heeft de gemeente Arnhem eindelijk voldaan aan het Woo-verzoek van de Arnhemsche Courant over de Schaapsdrift.

(Door: Patrick Arink)

Ondanks een uitspraak van de Rechtbank en kritische vragen door meerdere partijen in de gemeenteraad is de gemeente meer dan 120 dagen te laat met het leveren van de documenten.

Omdat de gemeente zich niet aan de wet hield, stapte de Arnhemsche Courant in maart van dit jaar naar de rechtbank. Die oordeelde dat de gemeente, op straffe van een dwangsom, uiterlijk op 3 april alle gevraagde stukken vrij moest geven. De gemeente heeft de uitspraak van de rechtbank aan haar laars gelapt en nu pas de documenten aangeleverd. De gemeente moet een dwangsom betalen van 4.400 euro.

De Arnhemsche Courant kreeg eerder al in zogeheten deelbesluiten mondjesmaat stukken over de Schaapsdrift. Die stukken hebben er toe geleid dat de plannen voor de Schaapsdrift door de gemeenteraad flink omlaag worden geschroefd.

Later deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over de startnotitie voor de Schaapsdrift. Daarbij wordt een amendement ingediend dat door vrijwel de gehele gemeenteraad gesteund wordt, waarbij wethouder Bouwkamp de opdracht krijgt om bestaande woningen te ontzien in de planvorming.

Grootschalige sloop

Uit de documenten die de Arnhemsche Courant eerder ontving bleek dat de ambities van wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) alleen te realiseren zijn bij grootschalige sloop van de bestaande woningen in de Schaapsdrift. Tegenover de gemeenteraad heeft Bouwkamp op Ruttiaanse manier om vragen over sloop heen gelaveerd.

Nadat de gemeente Arnhem in vijf deelbesluiten eerder al ongeveer 500 documenten heeft vrijgegeven, zijn nu ook alle resterende documenten verstuurd. In totaal werden gisteren een kleine 1.500 documenten vrijgegeven.

De Arnhemsche Courant zal komende week in een uitgebreide serie artikelen verslag doen van de informatie die in de vrijgegeven Woo-documenten te vinden is. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Mediafonds Arnhem.

Omdat de gemeente Arnhem meer tekst weglakt dan volgens de bepalingen in de Wet open overheid (Woo) is vastgelegd, wordt bezwaar gemaakt bij het college van B&W. Ook wordt bij de Rechtbank een voorlopige voorziening gevraagd om de onterecht weggelakte informatie alsnog beschikbaar te krijgen.