Vervuilende vrachtwagens komen over drie jaar de binnenstad van Arnhem niet meer in.

Gemeente Arnhem wil vervuilend vrachtverkeer weren uit de binnenstad

/

ARNHEM – De gemeente Arnhem wil over drie jaar de binnenstad uitroepen tot ‘zero-emissiezone’. De binnenstad is dan alleen nog toegankelijk voor schone, emissievrije bestelbussen en vrachtwagens.

(Door: Patrick Arink)

De zero-emissiezone in Arnhem zal bestaan uit de gehele binnenstad, met uitzondering van de Centrumring. Veel winkels en andere bedrijven in de binnenstad worden op dit moment nog bevoorraad door dieselbusjes. Daar komt dan een eind aan. Met de maatregel wil de gemeente de binnenstad gezonder en prettiger maken om in te wonen en te werken.

Nu de maatregel wordt opgelegd, wil de gemeente met ondernemers en binnenstadsbewoners in overleg om te horen hoe de zero-emissiezone het best kan worden ingevoerd.
“Invoering van de zero emissiezone betekent een omslag voor veel ondernemers”, aldus de gemeente. “Ze moeten bijvoorbeeld nieuwe voertuigen aanschaffen. Dat vraagt om een goede voorbereiding.”

De gemeente wil na de zomer een speciale zero emissie adviseur in dienst nemen waarmee bedrijven contact kunnen opnemen.

Behalve het voornemen om in 2026 een zero-emissiezone in te stellen, is er nog niet veel duidelijk. Zo komt er een overgangsregeling, maar die moet nog worden opgesteld. Daarnaast moet er in een verkeersbesluit nog worden vastgelegd hoe de zone precies werkt, hoe er gehandhaafd wordt en ook welke ontheffingen er mogelijk zijn. Bovendien moet de gemeenteraad zich ook nog uitspreken over het voornemen.

De kans is groot dat de gemeente Arnhem het wagenpark waar zij zelf gebruik van maakt een ontheffing geeft. Zo zijn er nog te weinig emissievrije alternatieven voor vuilniswagens en andere schoonmaakdiensten.

Ingrijpende maatregel

De maatregel die de gemeente Arnhem neemt is ingrijpend, maar komt niet helemaal uit de lucht vallen. Met het instellen van een zero emissie zone loopt de gemeente Arnhem vooruit op landelijke wetgeving.

Zo moeten bestelbusjes vanaf 2028 emissievrij zijn. Voor vrachtverkeer geldt dat vanaf 1 januari 2030. Er geldt overigens een overgangsregeling voor bestel -en vrachtauto’s zodat er tijd is om de overstap goed te plannen.

Met het instellen van zero-emissiezones staat Arnhem niet alleen. Behalve in Arnhem zullen ook in 30 tot 40 andere grote steden uitstootvrije zones worden ingevoerd. Dat is mogelijk vanaf 2025.

Zero emissiezones zijn opgenomen in het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord staat een groot pakket aan maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Doel van het Klimaatakkoord is om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren.