Gemeente geeft vol gas bij aanpakken problemen energiecrisis

/

ARNHEM – De gemeente Arnhem maakte eind september al geld vrij voor een extra Arnhemse wintertoeslag en vorige week werd een miljoen euro vrijgemaakt om het MKB in Arnhem te ondersteunen. Deze week werd bekend dat de gemeente extra maatregelen neemt om huishoudens, bedrijven en instellingen die in de problemen komen te ondersteunen.

(Door: Patrick Arink)

In een uitgebreide raadsbrief laat het college van B&W weten welke maatregelen er bovenop het bestaande pakket aan steunmaatregelen verder nog genomen worden. Het is een heel rijtje.

Zo komt er steun voor inwoners met een inkomen dat (net) te hoog is om gebruik te maken van de landelijke prijscompensatie.
“Als Arnhemmers zich melden bij Goed Geregeld Arnhem of bij de gemeente worden ze zo snel mogelijk ondersteund. We hebben de capaciteit daarvoor uitgebreid en doorlooptijden zijn ingekort”, aldus de gemeente.

De nieuwe afspraken over de schulddienstverlening zijn al op 1 oktober ingegaan. Aanvankelijk zouden de afspraken pas op 1 januari 2023 ingaan. Door deze datum te vervroegen krijgen Arnhemmers meer directe toegang tot schuldhulp.

Met energiemaatschappijen, woningcorporaties en private verhuurders heeft de gemeente Arnhem afspraken gemaakt om te voorkomen dat mensen worden afgesloten of uit huis gezet doordat zij hun rekeningen niet kunnen betalen. Bovendien biedt de gemeente deze mensen de juiste ondersteuning om geldproblemen te helpen oplossen.

Inwoners die er echt niet uitkomen met hun verhoogde energierekening en voor wie de energietoeslag, extra Arnhemse wintertoeslag en energieprijzencompensatie niet toereikend zijn, komen in aanmerking voor een noodbudget via het energiearmoedefonds.

De voedselbank en kledingbank worden gesteund als deze organisaties aangeven dat er knelpunten zijn.

Steun aan bedrijven

Bedrijven die in nood verkeren, wil de gemeente maatwerk bieden. Bedrijven kunnen bij de gemeente terecht voor advies, een check op financiële mogelijkheden of voor de bijzondere bijstand voor zelfstandigen.

“Ondernemers voor wie dat wenselijk is, kunnen de terugbetaling van hun Tozo-krediet spreiden in de periode dat ze die terug moeten betalen”, meldt de gemeente. “We onderzoeken ook de mogelijkheden van het later betalen van belastingen. Dat geeft hen mogelijk rust.”

Vorige week maakte de gemeente 1 miljoen euro vrij voor een noodfonds voor Arnhemse MKB-bedrijven. De gemeente werkt op dit moment met man en macht om ervoor te zorgen dat dit noodfonds snel ingezet kan worden.
“Hoewel vanuit onze lokale verantwoordelijkheid onze polsstok beperkt is, benutten wij alle middelen om gezonde bedrijven te ondersteunen”, aldus de gemeente.

Energiebesparing

Naast deze steunmaatregelen zet de gemeente vol in op het terugdringen van energiegebruik. Energie die je niet hoeft te gebruiken, hoef je ook niet te betalen. Naast het stimuleren van structurele verduurzaming van woningen, wil de gemeente de Arnhemse Aanpak Energiearmoede, waarin energiebesparing centraal staat, verder intensiveren.

“Wij zetten alles op alles om Arnhemmers die hulp nodig hebben te bereiken en iedereen die hulp vraagt hulp te bieden. We zetten energiecoaches in, verzorgen workshops in de wijken, zorgen voor klusbussen en klusteams, regelen collectieve inkoop van isolatie, maken een brede witgoedomruilregeling, stellen materiaal beschikbaar en ondersteunen bij de aanvraag van subsidies.”

Ook bedrijven worden door de gemeente geholpen in het terugdringen van hun energiegebruik. Die steun zit vooral in het wegwijs maken van ondernemers met betrekking tot de mogelijkheden die er zijn.
“We zijn er ons zeer van bewust dat niet iedereen zomaar weet wat mogelijk is. Dat vraagt dus ook echt om een campagnematige benadering”, aldus de gemeente.

Die campagnebenadering houdt in dat de gemeente de komende tijd alle informatie over steunmaatregelen en andere mogelijkheden zoveel mogelijk onder de aandacht probeert te brengen bij de inwoners van Arnhem.

Huishoudens en bedrijven ontvangen een folder met verwijzingen naar websites en telefoonnummers waar zij terecht kunnen. Bovendien wil de gemeente ook actief de stad intrekken:
“We zijn daar waar onze inwoners, bedrijven, partners in onderwijs, sport en cultuur en in de wijken zijn.”

Post scriptum van de auteur:

De tekst in dit artikel staat tamelijk haaks op een artikel dat gisteren werd geplaatst op de website Arnhem Direct. In dat artikel wordt gesteld dat de gemeente weliswaar veel praat, maar weinig doet.

“Er zijn een aantal maatregelen aangekondigd die energiebesparend zijn maar die lang op zich laten wachten. Zorgwekkend, daar een groot deel van die plannen meer structureel is. Hoe kan het dat er nog geen concrete antwoorden zijn op zoveel vragen? Zelfs zonder energiecrisis wist iedereen dat Arnhem als ‘arme stad’ op de kaart staat.”

Die informatie is onjuist. Zoals uit de tekst in dit artikel van de Arnhemsche Courant blijkt, doet de gemeente flink meer dan bij de medewerkers van Arnhem Direct bekend is. Sterker nog: Arnhem doet meer dan andere gemeenten. Medewerkers uit andere gemeenten komen naar de gemeente Arnhem met vragen over de Arnhemse aanpak.

Het zou iedereen die pretendeert journalistiek te bedrijven sieren wanneer de feiten als basis genomen worden bij het schrijven van nieuwsverhalen.