Gemeenteraad, bewoners én wethouder in eensgezindheid naar besluitvorming over Schaapsdrift

/

ARNHEM – Gisteravond vond in de gemeenteraad de laatste vergadering plaats over de Schaapsdrift voor er een besluit wordt genomen over de startnotitie. Dit keer geen chaos, debat en verwijten, maar grote eensgezindheid over de plannen. Verreweg de meeste woningen op de Schaapsdrift zullen behouden blijven.

(Door: Patrick Arink)

Het had meer weg van een toneelstuk dan van een meningsvormende raadsvergadering. Coalitiepartijen, oppositiepartijen én wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) zijn het roerend met elkaar eens: de woningen op de Schaapsdrift moeten zoveel mogelijk behouden blijven.

In de plannen voor woningbouw op de Schaapsdrift heeft inbreiding de voorkeur boven de voorgestelde schaalsprong uit de startnotitie. Volgens de startnotitie moeten er tot 1.000 woningen en 1.000 werkplekken in het gebied komen.

Een amendement dat door vrijwel de gehele gemeenteraad gesteund wordt, maakt een eind aan de torenhoge ambities in de startnotitie. Nadat uit Woo-documenten die de Arnhemsche Courant ontving bleek dat de ambities alleen te realiseren zijn bij grootschalige sloop van de wijk, trok de gemeenteraad hard aan de rem.

Met een amendement dat door coalitiepartij GroenLinks en oppositiepartij VVD in elkaar werd gezet, worden de ambities van wethouder Bouwkamp flink naar beneden bijgesteld. Woningbouw moet voornamelijk plaatsvinden op het bedrijventerrein naast de woonbuurt. De woningen op de Schaapsdrift en omliggende straten moeten zoveel mogelijk behouden blijven. De ambitie om 1.000 werkplekken te realiseren wordt vrijwel geheel geschrapt.

Vorige maand was er tussen coalitie en oppositie nog onduidelijkheid over de interpretatie van de tekst van het amendement. Afgelopen weken is daarom achter de schermen driftig overleg gevoerd om alle partijen op één lijn te krijgen. Ook is gesproken met bewoners. Zij steunen het amendement. Voor het eerst zaten zij gisteravond zonder protestborden in de raadszaal.

Een draai van 180 graden

De gesprekken achter de schermen leidden gisteren tot een vreemde vergadering, waarbij alleen Gerrie Elfrink van de SP kritische vragen stelde. Alle andere raadsleden lieten weten in te stemmen met het amendement en hadden verder geen vragen.

Ook wethouder Bouwkamp liet weten dat zij het amendement steunt. In een onvervalst stukje Ruttiaanse debattechniek liet Bouwkamp glashard aan de gemeenteraad weten dat het amendement voor haar geen enkel verschil maakt in de plannen met de Schaapsdrift.

Want nergens in de startnotitie staat toch dat de kaders van 500 tot 1.000 woningen en 500 tot 1.000 werkplekken gehaald moet worden? Bovendien lag er toch ook al een eerdere motie van de gemeenteraad die opriep tot behoud van woningen? En had de wethouder zelf ook al niet meermalen aangegeven dat zij twijfelde of die ambities wel allemaal te realiseren zijn? Hmm?

Klonk dat geloofwaardig? Nou, nee.

De woorden van Bouwkamp zijn een draai van 180 graden. Bij het opleggen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG), ruim een jaar geleden, hield Bouwkamp tegenover de gemeenteraad een heel ander verhaal. Toen ging het over schaalsprong, het verdubbelen van het aantal woningen dat gebouwd kan worden met het opleggen van de WVG en het algemeen belang dat meer prioriteit heeft dan het individueel belang van bewoners.

Maar Cathelijne Bouwkamp kwam er gisteren mee weg dat ze dingen beweert die tegenovergesteld zijn aan de beweringen van vorig jaar. Zelfs toen ze zich liet ontglippen dat de 1.000 woningen op de Schaapsdrift door de kaders in het amendement nu helemaal uit zicht zijn.

Iedereen in de Arnhemse politiek heeft zo zijn redenen om de pijlen niet te richten op een wethouder die onzuiver is geweest.
Wethouder Bouwkamp zelf draait 180 graden om verder gezichtsverlies en politieke beschadiging te voorkomen. De coalitiepartijen steunen die opstelling omdat zij ook niet zitten te wachten op politiek gedoe over een van hun wethouders. De oppositiepartijen houden zich rustig omdat zij aanpassing van de plannen belangrijker vinden dan het onderuit halen van de verantwoordelijke wethouder.

Winnaars en verliezers

De bewoners van de Schaapsdrift lijken na veertien maanden strijd vooralsnog de grote winnaar. Hun woningen blijven behouden en hun mening zal leidend zijn bij de verdere planvorming.

Ondertussen is wethouder Cathelijne Bouwkamp nog niet helemaal uit de gevarenzone. Door de vrijgegeven Woo-documenten die de Arnhemsche Courant ontving is duidelijk dat zij de gemeenteraad vorig jaar op het verkeerde been heeft gezet door erop te hameren dat sloop van woningen niet aan de orde was. Die bewering is niet conform de feiten. Verschillende partijen hebben aangekondigd dat ze daar op een later moment nog op willen terugkomen.

Ondertussen wacht de Arnhemsche Courant nog steeds op ruim 1.200 documenten die via een Woo-verzoek zijn opgevraagd. Omdat de gemeente zich niet aan de wettelijke termijn hield, stapte de Arnhemsche Courant naar de rechtbank. Die bepaalde meer dan 7 weken geleden dat de gemeente Arnhem binnen 2 weken alle documenten moest overdragen aan de Arnhemsche Courant.

De gemeente Arnhem heeft de deadline die de rechtbank heeft opgelegd inmiddels al met 37 dagen overschreden. De Arnhemsche Courant heeft nog altijd niets ontvangen. Het Woo-verzoek had uiterlijk op 13 januari al beantwoord moeten worden.