Gemeenteraad moddert voort richting besluitvorming over Schaapsdrift

/

ARNHEM – Afgelopen weekend leek het er nog op dat de gemeenteraad een oplossing had bereikt over de Schaapsdrift. Via een amendement dat kan rekenen op een raadsmeerderheid wordt behoud van de woonbuurt centraal gesteld. Gisteren bleek dat de tekst van het voorstel ruimte overlaat voor interpretatie.

(Door: Patrick Arink)

Volgens de tekst van het amendement is behoud van woningen op de Schaapsdrift het uitgangspunt. Sloop van huizen is alleen mogelijk bij een “zeer groot belang”. Maar wat dat zeer grote belang is, daarover lopen de meningen uiteen bij de partijen in de gemeenteraad.

Voor de PvdA bijvoorbeeld is de aanleg van een ontsluitingsweg voldoende motivatie om een paar huizen te slopen. GroenLinks vindt dat vergroening ook een zeer groot belang is. Voor het CDA zijn dat echter helemaal geen goede redenen om huizen in de buurt te onteigenen en te slopen.

Kortom: net als de eerdere vergaderingen over de startnotitie van de Schaapsdrift verliep de avond rommelig, chaotisch en met verwijten over en weer.

Gedoe

Gedoe was er ook over de totstandkoming van het amendement. Het voorstel is door Rebin Maref (VVD) vanuit de oppositie en Mark Coenders (GroenLinks) vanuit de coalitie afgelopen week gezamenlijk opgesteld. Daarbij is ook overlegd met wethouder Bouwkamp.

“Wij zijn niet betrokken bij het opstellen van het amendement”, meldde SP-leider Gerrie Elfrink. “Pas toen de tekst er al lag, werden wij gevraagd of we het voorstel mede wilden ondertekenen.”

De SP komt overigens met een eigen voorstel. Volgens de SP blijven bewoners van de Schaapsdrift met dit amendement in onzekerheid verkeren. Volgens de SP is er maar één mogelijkheid, en dat is dat de Wvg van de buurt af gaat.

De SP beseft dat haar voorstel geen meerderheid zal halen. Om die reden koos het CDA ervoor om het amendement dat door VVD en GroenLinks is opgesteld wel te ondertekenen.

Scott van den Broek (CDA): “Het CDA wil constructief zijn. Om die reden kiezen we ervoor om dit amendement te steunen.”

Maar tevreden met de gang van zaken is het CDA niet:
“Van den Broek: “Wij werden gevraagd om het amendement mede in te dienen. Nadat we daar mee akkoord gingen is de tekst nog gewijzigd, zonder dat het CDA daarbij betrokken werd.”

Koppen bij elkaar

Rebin Maref en Mark Coenders probeerden vervolgens met sussende woorden het broze akkoord tussen coalitie en oppositie in stand te houden.
“Dit voorstel kan rekenen op de steun van de bewoners”, hield Maref de raad voor.

“Ik ben geen voorstander van overleggen in achterkamertjes”, liet Gerrie Elfrink daarop weten. “Maar ik raad de voorstanders van dit amendement aan om komende tijd met elkaar rond de tafel te gaan zitten om het nog eens heel goed te hebben over de tekst.”

“We zullen de koppen bij elkaar moeten steken, in plaats van de koppen tegen elkaar”, aldus Mark Coenders.

Woo

Tijdens de vorige vergadering over de Schaapsdrift meldde wethouder Bouwkamp dat het nog twee weken zou duren voor het Woo-verzoek van de Arnhemsche Courant over de Schaapsdrift beantwoord zou worden. We zijn inmiddels meer dan twee weken verder en aan die belofte is nog altijd niet voldaan.

Doordat de gemeente Arnhem het Woo-verzoek vanaf december vorig jaar doelbewust heeft lopen saboteren, werd de Arnhemsche Courant gedwongen de gemeente voor de rechter te dagen. Op 20 maart oordeelde de rechtbank dat de gemeente Arnhem uiterlijk op 3 april alle stukken moest overhandigen aan de Arnhemsche Courant.

Die deadline is inmiddels 17 dagen geleden verstreken.