Gemeente weigert zeven ton van opgeheven Woningbouwvereniging voor Ambtenaren

/

ARNHEM – De opgeheven Woningbouwvereniging van Ambtenaren (WBvA) blijkt bij het sluiten van de boeken een batig saldo te hebben van 700.000 euro. De woningbouwvereniging wil het geld overmaken aan de gemeente Arnhem, ter verbetering van de volkshuisvesting. De gemeente wil het geld niet hebben.

(Door: Patrick Arink)

“Het overdragen van middelen naar de gemeente, waarna wij een projectleider zouden moeten bekostigen om te bepalen hoe de middelen aangewend dienen te worden, is een inefficiënte en dure manier om de middelen in te zetten waarvoor zij bedoeld zijn. Het zou het rondpompen van geld zijn”, schrijft wethouder Paul Smeulders aan de gemeenteraad.

Smeulders heeft daarom aan de opgeheven woningbouwvereniging een tegenvoorstel gedaan. Bewoners van de huizen op de Schuttersberg en de Braamberg kunnen volgens hem het beste zelf bepalen hoe zij vinden dat het geld in de wijk zelf besteed moet worden.

Niet alleen het verbeteren van de volkshuisvesting, maar ook het behartigen van de woonbelangen van bewoners is namelijk een van de doelen van de opgeheven woningbouwvereniging.

“De middelen kunnen vervolgens in lijn met dat besluit worden uitgegeven”, schrijft Smeulders. “Op die wijze zal er geen sprake zijn van een batig saldo dat overgedragen dient te worden naar de gemeente.”

Renovatie

De woningbouwvereniging voor Ambtenaren werd in 1920 opgericht als klassieke woningbouwvereniging. De bewoners van de huizen waren samen de baas. Bijna 100 jaar na dato bleek in 2019 dat exploitatie van de woningcomplexen Schuttersberg en de Braamberg niet langer zelfstandig kon worden voortgezet. Eind 2019 werden de woningen daarom overgedragen aan RVG Real Estate.

Bij verkoop aan RVG zijn er afspraken gemaakt over het huurbeleid én over het uitvoeren van een grondige renovatie van de woningen. De woningbouwvereniging is in vereffening blijven bestaan om deze afspraken te borgen. Nu het einde van de renovatie nadert, wordt de WBvA officieel opgeheven.

De verkoop van de WBvA aan RVG Real Estate was de apotheose van een jarenlange strijd tussen bewoners over de toekomst van de woningbouwvereniging. De Arnhemsche Courant schreef daar eerder deze lange reconstructie over:

Longread: de roerige verkoop van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren