Hoe ver de gemeente Arnhem gaat in het weglakken van persoonlijke beleidsopvattingen blijkt uit dit voorbeeld. Zelfs het woord 'Presikhaaf' als aanduiding van het station wordt door de gemeente Arnhem gezien als persoonlijke beleidsopvatting.

Gemeenteraad wil opheldering over afhandelen Woo-verzoeken

/

ARNHEM – D66, PvdA en Volt willen opheldering van het college van B&W over de manier waarop de gemeente Arnhem Woo-verzoeken afhandelt. Directe aanleiding vormt de afhandeling van recente Woo-verzoeken. Daarnaast bleek uit landelijk onderzoek afgelopen maand dat Arnhem laag scoort op de ‘Woo Readiness Index’.

(Door: Patrick Arink)

Door geklungel, onhandigheid en het verkeerd interpreteren van de Gemeentewet ontvingen bewoners van de Schaapsdrift ruim een jaar te laat de documenten die zij in maart 2022 via een Woo-verzoek hadden aangevraagd.

De rechter moest er aan te pas komen bij een Woo-verzoek van de Arnhemsche Courant om de gemeente Arnhem te dwingen meer vaart te maken met de afhandeling van een Woo-verzoek. Ondanks de uitspraak van de rechtbank, heeft de Arnhemsche Courant nog altijd niet de documenten ontvangen die zij in december vorig jaar via een Woo-verzoek heeft aangevraagd.

De gang van zaken is voor D66, PvdA en Volt aanleiding om het college van B&W om opheldering te vragen.
“Wij vinden een goede uitvoering, en dus een transparante gemeente, zeer belangrijk”, schrijven de partijen in schriftelijke vragen aan B&W.

De partijen willen van B&W weten hoe zij zelf aankijkt tegen de recente afhandeling van Woo-verzoeken. Ook willen de partijen weten of de gemeente een goede en efficiënte afhandeling van de Woo wel belangrijk vindt.

De drie partijen willen daarnaast weten wat de gemeente Arnhem doet om het afhandelingsproces van een Woo-verzoek te optimaliseren en of er een gemeentelijke werkinstructie is.

Persoonlijke beleidsopvattingen

In de documenten die zowel de Schaapsdrift-bewoners als de Arnhemsche Courant ontvingen na hun Woo-verzoek blijkt dat de gemeente een zeer ruime opvatting heeft over het weglakken van persoonlijke beleidsopvattingen.

De Woo (Wet open overheid) is vorig jaar ingevoerd. De Woo komt als opvolger van de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur). In de WOB werd door ministeries en gemeenten veelvuldig misbruik gemaakt van de mogelijkheid om tekst weg te lakken. Om die reden is die mogelijkheid in de Woo sterk ingeperkt.

Bij het invoeren van de Woo ontvingen alle gemeenten in Nederland een richtlijn van de VNG waarin staat hoe de Woo toegepast moet worden.
“Persoonlijke beleidsopvattingen in documenten opgesteld voor formele bestuurlijke beleidsvorming zullen voortaan in beginsel openbaar moeten worden gemaakt”, stelt de VNG.

De gemeente Arnhem heeft een totaal andere opvatting over het openbaar maken van persoonlijke beleidsopvattingen. In de documenten die de gemeente heeft vrijgegeven zijn álle persoonlijke beleidsopvattingen weggelakt. Zelfs in de WOB was dat al niet toegestaan.

“Welk afwegingskader hanteert de gemeente om te beslissen of persoonlijke beleidsopvattingen al dan niet openbaar gemaakt worden binnen de grenzen van de Woo”, willen D66, PvdA en Volt om die reden weten.

Woo-verzoek Arnhemsche Courant

De rechtbank oordeelde op 20 maart jongstleden dat de gemeente Arnhem uiterlijk op 3 april alle stukken die de Arnhemsche Courant had opgevraagd over de Schaapsdrift moest vrijgeven. De gemeente Arnhem negeert de uitspraak van de rechtbank.

De gemeente Arnhem is inmiddels 21 dagen te laat om aan het vonnis van de rechtbank te voldoen. Als pressiemiddel heeft de rechtbank bepaald dat de gemeente Arnhem 100 euro dwangsom per dag moet betalen aan de Arnhemsche Courant voor iedere dag dat zij te laat is. De dwangsom kan oplopen tot een maximum van 15.000 euro.

Lees ook:
Opinie: “Woo-verzoek Schaapsdrift wordt doelbewust gesaboteerd door de gemeente Arnhem”