Huishoudens betalen dit jaar 18 euro meer door afschaffen diftar

/

ARNHEM – Huishoudens in Arnhem betalen dit jaar gemiddeld 18 euro meer aan afvalstoffenheffing. Dat komt neer op een stijging van 13 procent. De verhoging is een direct gevolg van het besluit van de gemeente om te stoppen met diftar.

Bij het afvalreferendum in maart stemde een kleine meerderheid van de kiezers in Arnhem ervoor om te stoppen met diftar. De gemeenteraad heeft die uitslag overgenomen. Dit betekent dat de afvalcontainers op 1 juni weer van het slot gaan en de afvalopeningen worden vergroot zodat er een reguliere vuilniszak in past.

Volgens berekeningen van de gemeente Arnhem waren huishoudens dit jaar gemiddeld 241 euro per jaar kwijt aan afval. Dat wordt nu gemiddeld 259 euro, volgens de gemeente.

De stijging wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Door het afschaffen van diftar verwacht de gemeente dat er meer restafval in de containers verdwijnt omdat huishoudens minder goed hun afval scheiden. Ook afvaltoerisme uit omliggende gemeenten zal leiden tot meer afval in Arnhem.

Samen zorgt dat ervoor dat de gemeente 800.000 euro meer kwijt is aan het verwerken van het afval, dat in de verbrandingsoven verdwijnt. De gemeente loopt daarnaast 120.000 mis doordat er minder afval gerecycled wordt.

1,3 miljoen extra kosten

Door de toename van restafval is de gemeente bovendien 240.000 euro extra kwijt aan het legen van de containers. Het verwijderen van de verkleinde containeropeningen zorgt voor een extra kostenpost van 175.000 euro en met het sturen van een extra aanslag is de gemeente 250.000 euro kwijt.

Alles bij elkaar zorgt dat voor ruim 1,3 miljoen extra kosten voor dit jaar.

De enige kostenbesparing voor de gemeente is dat er naar verwachting 120.000 euro minder kosten zijn voor afval dat naast de containers wordt gedumpt.

Per saldo is de gemeente dus veel meer geld kwijt en die kosten worden doorberekend aan huishoudens.

Naast de kosten voor het verwerken van afval heeft de gemeente nog een hele lading andere kosten, die niet worden doorberekend.
Zo worden bijvoorbeeld het pasjessysteem en de verkleinde containeropeningen in één keer door de gemeente afgeschreven. Die afschrijving is goed voor nog eens 1,2 miljoen euro aan kosten.
De gemeenteraad zal naar verwachting morgen akkoord gaan met de begrotingswijziging.

Later dit jaar komt wethouder Roelofs (Arnhem Centraal) met een voorstel om in een post-diftartijdperk zoveel mogelijk afval te recyclen tegen zo laag mogelijke kosten.

Vorige artikel

O, zit dat zo! Arnhem ligt aan de Rijn dankzij Julius Caesar

Volgende artikel

Nacht van de Mode wordt Maand van de Mode

Tip: