Innoforte wil zelf de regie houden bij ontwikkeling van de Schaapsdrift

/

ARNHEM – Innoforte wil zelf de regie houden bij de ontwikkeling van zorgcentrum Vreedenhoff. Vreedenhoff is onderdeel van de Schaapsdrift. Dit blijkt uit een intentieovereenkomst tussen de gemeente Arnhem en Innoforte die de Arnhemsche Courant in handen heeft.

(Door: Patrick Arink)

Op het oog lijkt het allemaal pais en vree tussen de gemeente Arnhem en Innoforte:
“Gemeente en Innoforte gaan gezamenlijk optrekken in de uitwerking van de plannen”, staat in de Intentieovereenkomst te lezen. Dat klinkt eensgezind, maar voor de goede lezer is duidelijk dat Innoforte zelf wil bepalen hoe de ontwikkeling van zorgcentrum Vreedenhoff eruit gaat zien.

In de Gebiedsvisie voor de Schaapdrift wordt de illusie gewekt dat Innoforte akkoord is met de locatie van de beoogde nieuwbouw voor Vreedenhoff.
“De op de kaart aangegeven panden rondom Vreedenhoff van Innoforte zijn van belang voor het uitvoeren van de gebiedsvisie. Daar moet het nieuwe gebouw van Innoforte komen, aangezien het huidige complex aan de Vreedenhof niet meer voldoet.”

Uit de intentieovereenkomst komt een heel ander beeld naar voren.

Zo zal de gemeente bijvoorbeeld via onteigening en sloop van een pand aan de Velperweg grond in handen moeten krijgen om Vreedenhoff deels op een nieuwe locatie te kunnen realiseren. Innoforte zelf moet vervolgens een deel van haar grond verkopen aan de gemeente, omdat de gemeente daar woningen wil bouwen.

Dat staat haaks op de afspraak in de Intentieovereenkomst waarim staat dat de gemeente rekening moet houden met de wens van Innoforte om zoveel mogelijk op eigen grond te ontwikkelen. Innoforte geeft in de Intentieovereenkomst bovendien expliciet aan dat de gemeente niets te zeggen heeft, maar dat Innoforte zélf de keuze wil maken hoe zij de plannen vorm wil geven:

“Innoforte behoudt haar strategische vrijheid om richtlijnen op te stellen voor nieuw te ontwikkelen woonruimte.”

Renovatie

Daarnaast staat in de Intentieovereenkomst dat Innoforte nog altijd geen keuze heeft gemaakt tussen nieuwbouw of renovatie. Nieuwbouw heeft de voorkeur van Innoforte, maar het is mogelijk dat Innoforte toch kiest voor renovatie van het huidige zorgcomplex op de Schaapsdrift. Ook daar heeft de gemeente Arnhem niets over te zeggen.

Dat Innoforte zelf de regie stevig in handen houdt, staat op gespannen voet met de Gebiedsvisie. Wanneer Innoforte besluit tot renovatie, ligt er een Gebiedsvisie die in de praktijk totaal onbruikbaar is. Het terrein van Innoforte maakt een groot deel uit van het totale gebied op de Schaapsdrift dat de gemeente wil ontwikkelen.

En dat is vanzelfsprekend een probleem. In de praktijk leidt het ertoe dat de gemeenteraad zometeen akkoord gaat met een Gebiedsvisie, terwijl totaal onduidelijk is of de plannen überhaupt wel realistisch zijn.

In een normale gemeente zou de besluitvorming over de Gebiedsvisie uitgesteld worden tot duidelijk is welke keuze Innoforte gaat maken. Maar dit is Arnhem.

Achterkamertjes

Wethouder Bouwkamp (GroenLinks) wil de besluitvorming over de Gebiedsvisie versneld door de gemeenteraad jassen. Hoewel Innoforte nog geen besluit heeft genomen en er nog geen enkele meningsvormende vergadering in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden, wilde wethouder Cathelijne Bouwkamp aanvankelijk dat de gemeenteraad volgende week woensdag al een besluit neemt over de Gebiedsvisie.

Om dat mogelijk te maken zijn in de schaduwrijke coulissen van het stadhuis afgelopen week door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen (GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, PvdA, PvdD, Volt) in achterkamertjes afspraken gemaakt over de besluitvorming van de Gebiedsvisie.
Dat plan is echter bijgesteld omdat het niet realistisch bleek.

Voor komende woensdag staat er een informatieve vergadering over de Gebiedsvisie op de agenda die bestaat uit een technische sessie en zeven insprekers. De besluitvorming de week erna is inmiddels geschrapt.
Begin januari wordt meningsvormend verder gepraat. Naar verwachting wordt in de eerstvolgende besluitvormende vergadering alsnog een besluit over de Gebiedsvisie genomen.

Versneld doordrukken

Het is, zacht gezegd, niet gebruikelijk dat besluitvorming over zo’n groot en complex dossier als de Schaapsdrift zo snel door de gemeenteraad te jassen. Juist bij omvangrijke politieke vraagstukken, is zorgvuldigheid essentieel. En zorgvuldigheid vereist tijd en aandacht.

Ter vergelijking: er is ruim twee maanden gesproken over de startnotitie voor daar een besluit over genomen werd door de gemeenteraad.

Met het oog op de onteigening en sloop van 25 koopwoningen en 48 sociale huurwoningen op de Schaapsdrift waarover in de Gebiedsvisie besloten wordt, is het niet voor te stellen dat de besluitvorming op zo’n manier versneld doorgedrukt wordt.

Maar het is de politieke realiteit van dit moment. Niet in Venezuela, Wit-Rusland of Noord Korea. Maar in Arnhem.