Interpellatiedebat over verkoop Woningbouwvereniging voor Ambtenaren

/

ARNHEM – Was toenmalig wethouder Ronald Paping (GroenLinks) begin december 2019 in het bezit van het koopcontract met betrekking tot de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren. Paping ontkende dat destijds na vragen in de gemeenteraad. Uit documenten die zijn vrijgegeven na een Woo-verzoek blijkt dat onjuist. De oppositie heeft een debat aangevraagd over de kwestie.

(Door: Patrick Arink)

Na jarenlange problemen bij de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren (WBvA) werd in 2019 besloten dat verkoop de beste oplossing was. Tot verrassing van velen werd RVG Real Estate de nieuwe eigenaar en niet woningbouwvereniging Portaal, zoals de verwachting was.

De gemeente Arnhem speelde bij het hele verkoopproces een belangrijke bijrol. Een kritische gemeenteraad heeft het verkoopproces van de WBvA daarom altijd kritisch gevolgd. Het leidde meermalen tot vragen om meer duidelijkheid vanuit de gemeenteraad.

Die duidelijkheid werd in de ogen van de gemeenteraad destijds lang niet altijd gegeven. Een aantal partijen vermoedden dat toenmalig wethouder Wonen Ronald Paping (GroenLinks) informatie achterhield. Bewijzen daarvoor waren er echter niet.

Die bewijzen zijn er nu wel. Uit documenten die zijn vrijgegeven na een Woo-verzoek blijkt dat de gemeente Arnhem op 2 december 2019 heeft ontvangen. Negen dagen later meldde wethouder Paping aan de gemeenteraad: “Ik heb de koopcontracten niet gezien.”

De fracties van de VVD, SP, CDA en ChristenUnie hebben daarom voor komende woensdag een interpellatiedebat aangevraagd.
“Wij concluderen dat op 2 december 2019 de wethouder de koopovereenkomst tussen WBvA en RVG heeft ontvangen. Uit de WOO-documenten blijkt dat het college de raad onjuist heeft geïnformeerd.”

“Bevestiging noch ontkenning”

Ronald Paping is na de gemeenteraadsverkiezingen niet teruggekeerd als wethouder, maar uit antwoorden op vragen van de VVD is duidelijk dat het huidige college van B&W het opneemt voor oud-wethouder Paping.

“Wij kunnen geen passage terugvinden waarin wij de wethouder zelf horen zeggen dat hij de overeenkomsten niet heeft gezien. Raadsleden melden dit meermaals, waarna bevestiging noch ontkrachting volgt”, schrijft B&W aan de gemeenteraad.

Ook daar willen de vier partijen die het interpellatiedebat hebben aangevraagd duidelijkheid over hebben.
“Wij concluderen dat het huidige college geen afstand neemt van het foutief informeren van de raad, zelfs nadat daar concreet naar is gevraagd.”

“Wat is het politiek oordeel van het college over het handelen van het toenmalige college en over het handelen van het huidige college ten aanzien van het onjuist informeren van de raad”, willen de partijen weten.

Het belooft een boeiend debat te worden, komende woensdag. Wethouder Paul Smeulders (Wonen, GroenLinks) zal niet in de problemen komen door het beleid van zijn voorganger. Het is wel interessant om te zien of hij het beleid van Paping blijft verdedigen, terwijl uit de feiten blijkt dat de wethouder drie jaar geleden de raad inderdaad verkeerd heeft geïnformeerd.

Longread: de roerige verkoop van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren
De Arnhemsche Courant schreef exact een jaar geleden een uitgebreide reconstructie over de verkoop van de Woningbouwvereniging voor Amtenaren. Dat artikel is hier terug te lezen.

Zoals uit de reconstructie blijkt, speelt het verkoopcontract een belangrijke rol in het verkoopproces. Bij de verkoop werd door de WBvA gevraagd of de gemeente Arnhem garant kon staan. De gemeenteraad wilde alleen akkoord gaan met deze garantstelling op het moment dat zij het koopcontract kon inzien.
Dit is uiteindelijk nooit gebeurd omdat het bestuur van de WBvA daar geen toestemming voor gaf.