(Foto: Jan van Dalen.)

Karel van Gelre vindt laatste rustplaats terug

/

ARNHEM – Hertog Karel van Gelre heeft gisteren zijn laatste rustplaats teruggekregen in de Eusebiuskerk. Het graf van de roemruchte hertog lag al in de kerk, maar heeft een andere plek gekregen.

Het graf van Karel van Gelre is afgelopen jaar gerestaureerd. Nu die restauratie voltooid is krijgt het praalgraf een andere plek. Jarenlang stond het graf een beetje weggemoffeld in de zuidelijke kooromgang.

Het graf is nu weer neergezet waar het eigenlijk hoort: centraal op het hoogkoor van de Eusebius.
Tot aan de Slag om Arnhem was dit de plek waar het graf van Karel van Gelre te bewonderen was. In 1964 besloot het toenmalige kerkbestuur dat het graf van een politiek figuur als Karel van Egmond, zoals hij voluit heette, niet op zo’n belangrijke plek in de kerk zou moeten staan.

Karel van Gelre was in de zestiende eeuw de leider van een Europese grootmacht. Gelre strekte zich tijdens het bewind van Karel van Gelre uit van de Zuiderzee tot Limburg.

Karel van Gelre overleed op 70-jarige leeftijd in 1538. In zijn testament had hij bepaald dat hij in Monnikenhuizen begraven wilde worden. De bevolking van Arnhem kwam hiertegen in opstand. Uiteindelijk is besloten om alleen de ingewanden van de overleden hertog te begraven in het klooster van Monnikhuizen.

Karels hart werd begraven in de Minderbroederkerk, maar het gebalsemde lichaam van Karel de Grote werd hierna bijgezet in een imposant praalgraf in de Eusebiuskerk.

Ruim vijftig jaar stond het graf aan de zijkant in de kerkzaal. Nu is het graf weer centraal op het altaar te bewonderen.

(Foto: Jan van Dalen.)
Vorige artikel

“Hoeveel Arnhemse kinderen zijn uit huis geplaatst door de toeslagenaffaire?”

Volgende artikel

Lichtfeest De Grote Schijn leidt tot klachtenregen van omwonenden

Tip: