Let op: rookmelders vanaf 1 juli verplicht in ieder huis

ARNHEM – Weinig mensen weten het, maar vanaf 1 juli is het verplicht om rookmelders in huis te hebben. Sterker nog: er dient een rookmelder aanwezig te zijn op iedere verdieping van een woning.

In nieuwbouwhuizen en renovatieprojecten zijn rookmelders al verplicht sinds 2003. Vanaf 1 juli moeten ook huizen die eerder gebouwd zijn rookmelders hebben. Nadat de brandweer jarenlang aandrong, heeft het kabinet het Bouwbesluit gewijzigd en rookmelders voor alle woningen in Nederland verplicht gesteld.

Het aantal branden in Nederland neemt al jarenlang toe. Een paar jaar geleden waren er 64.000 woningbranden. Dat is gestegen naar ruim 66.000 woningbranden. De toename van het aantal branden wordt mede veroorzaakt door een toename van het aantal elektrische apparaten in huis.

Gemiddeld komen er ieder jaar ongeveer 31 mensen door brand om het leven. De meeste slachtoffers van woningbrand overlijden ’s nachts, door het inademen van rook.
“Want als je slaapt, slaapt je neus ook”, aldus de brandweer.

Door het verplicht stellen van rookmelders in alle woningen, moet het aantal mensen dat door brand om het leven komt dalen tot gemiddeld 18 mensen per jaar.

Rookmelders moeten aan het plafond worden gehangen, want rook stijgt op. De brandweer adviseert om een rookmelder minstens 50 centimeter van de muur te plaatsen. In nieuwbouwwoningen dienen rookmelders onderling gekoppeld te worden. Die bepaling geldt niet voor bestaande woningen. Een ‘gewone’ rookmelder met een batterij voldoet.

Meer informatie over rookmelders: https://www.brandweer.nl/onderwerpen/rookmelders/