Foto van het hertenkamp in Sonsbeek uit 1935. (Foto: Gelders Archief.)

Opinie: “Hertenkamp Sonsbeek is traditioneel met Arnhem verbonden”

/

ARNHEM – Afgelopen maand maakte het het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekend dat hertenkampen verboden worden. Er is een lijst van dertig dieren opgesteld die mensen als huisdier mogen hebben. Herten staan niet op de lijst. Ronald Wilfred Jansen hoopt dat de gemeente Arnhem zich sterk maakt om het hertenkamp te behouden.

(Door: Ronald Wilfred Jansen)

Op petities.nl staat de petitie vervang hertenkamp Sonsbeek niet door een ligweide. De petitie is ondertekend door bijna 9.000 personen. De Gelderlander d.d. 10 november 2022 bericht dat het voornemen om de herten te verbannen uit Sonsbeek van de baan lijkt te zijn nu ook de gemeenteraad zich achter de handtekeningenzetters heeft geschaard.

Helaas blijkt de opluchting van korte duur, want opnieuw pakken zich donkere wolken samen boven het hertenkamp. Als het aan de Rijksoverheid ligt mogen vanaf 1 januari 2024 geen hertenkampen meer worden gehouden. Een en ander moet nog door de Kamer worden goedgekeurd, vandaar ook dit artikeltje om het tij te keren. Het ministerie van LNV zou steunen op wetenschappelijk advies en komt tot het inzicht dat dierenwelzijn belangrijk is, ziektes bestreden moeten worden, dieren sociale wezens zijn, niet mogen worden opgesloten en geen fokdieren zijn.

Dit zou ook impliceren dat ook het hertenkamp in Park Sonsbeek gesloten zou moeten worden. Het ministerie ontgaat dat in dit hertenkamp de damherten ruimte hebben en dat deze herten er goed uitzien, jongen krijgen en sociaal gedrag vertonen. Ze leven hier in groepen. De damherten krijgen voldoende eten en water. Een mogelijk gevaar zou kunnen zijn dat damherten ontsnappen en dan op de drukke verkeersweg belanden. Maar er staan hoge hekken om heen en volgens mij zijn er met dit hertenkamp geen problemen geweest. Een ander gevaar is vandalisme. Maar hiervoor hebben we toezichthouders.

Hoe het hertenkamp verder gemanaged wordt weet ik niet, maar het oogt erg afwisselend. Zo is er een weide, vijver, bomen (voor beschutting e.d.), grasland en een hertenkamphuisje.

Het hertenkamp heeft nog andere voordelen. Namelijk dagbesteding voor mensen. Voor de bewoners rondom biedt het hertenkamp een mooi uitzicht zonder tegen beton te kijken. Bovendien is het een waardevol stuk groen waar ook andere dieren leven, zoals eenden en reigers. Het watergebied trekt dus ook andere dieren aan. Dat lijkt me erg waardevol. Bovendien kan men hier ook ’s avonds een mooi wandelrondje maken rondom het hertenpark.

De bankjes bieden rustplekken. Ook ouderen (en buitenlanders) zitten er en kijken dan uit over het park. Voor kinderen is dit hertenkamp een middel om ook in de stad in contact met de natuur te komen. Bovendien is het hertenkamp aantrekkelijk voor excursies en toeristen. Het hertenkamp vormt bovendien een belangrijk element in het afwisselende stadspark. Tijdens de bronst in oktober kan het burlen in park Sonsbeek worden vernomen. Wat de werkelijke motieven van de regering zijn om hertenkampen te willen sluiten? De plotselinge ‘inzichten’ zijn gelegenheidsargumenten van een stikstof zeurende overheid.

Ik hoop dat de gemeente Arnhem zich weer sterk maakt om het hertenkamp te behouden, dat al meer dan een eeuw traditioneel met Arnhem is verbonden en gezichtsbepalend is. Aanvankelijk een privépark is het rond 1900 opengesteld voor het publiek. Ik hoop dat de gemeente Arnhem de regeringsmaatregel niet aangrijpt om het hertenkamp om te toveren tot een ligweide, zoals aanvankelijk de bedoeling was, of erger nog: te verkopen aan projectontwikkelaars. Dat is het einde van de natuurlijke waarde van het park.