Oppositiepartijen komen met oplossing voor tekort in begroting

/

ARNHEM – VVD, CDA en ChristenUnie komen vanavond met een voorstel om een gat van bijna 9 miljoen euro in de begroting te dichten. Vorige week werd bekend dat er een structureel tekort is bij de WMO en Jeugdzorg. Het college van B&W wil dit tekort volgend jaar repareren.

(Door: Patrick Arink)

Vanavond stelt de gemeenteraad de begroting voor komend jaar vast. Als het aan B&W ligt, gebeurt dat ondanks een gat van 8,8 miljoen euro in de begroting. Het tekort wordt veroorzaakte door hogere kosten in de zorg als gevolg van personeelstekort en ziekteverzuim.

Volgens wethouder Financiën Paul Smeulders (GroenLinks) is doorschuiven van het financiële probleem naar volgend jaar de meest verstandige keuze. Volgens Smeulders is bezuinigen op zorg sowieso niet aan de orde en is het dichten van het tekort op dit moment niet nodig.

Smeulders wijst erop dat er komend jaar voldoende dekkingsmogelijkheden zijn om het tekort te dichten. Dat kan volgens hem het beste gebeuren tijdens de behandeling van de perspectiefnota. Bovendien rekent Arnhem voor de jaren erna op extra geld vanuit Den Haag.

Het is een denkwijze waar niet bij alle partijen in de gemeenteraad mee akkoord gaan. VVD, CDA en ChristenUnie bijvoorbeeld vinden dat er geen begroting kan worden vastgesteld met een gapend tekort van deze omvang. De partijen komen daarom vanavond met een reparatievoorstel.

Bestemmingsreserves

Volgens hen is in de budgetten van verschillende duurzaamheid- en armoedefondsen van de gemeente nog voldoende ruimte over om het verwachte tekort van 8,8 miljoen euro op te lossen.

De partijen wijzen erop dat het bestemmingsreserves zijn die hier makkelijk voor ingezet kunnen worden. In de budgetten Duurzaam Arnhem, Energiearmoedefonds, Groenfonds, Klimaat en energie en het Klimaatadaptatiefonds zit in totaal nog 33 miljoen euro.

Of een meerderheid van de gemeenteraad met het voorstel akkoord gaat, zal vanavond blijken tijdens de behandeling van de begroting. Sowieso wordt dat een lange en intensieve vergadering. In totaal zijn er 9 amendementen en 25 moties ingediend. De vergadering begint om die reden al om 16.00 uur in een poging om rond 23.15 uur klaar te zijn.