Rechtbank heeft geen bezwaar tegen voorkeursrecht op Schaapsdrift

ARNHEM – De rechtbank heeft geen bezwaar tegen het opleggen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de Schaapsdrift. Dat betekent dat de gemeente voorlopig verder mag met het maken van plannen.

(Door: Patrick Arink)

De gemeente Arnhem heeft voor het eerst in twee jaar tijd een kleine juridische overwinning gehaald bij de rechtbank. Nadat de gemeente eerder al vijf keer door de rechtbank op de vingers getikt was, kiest de rechtbank nu voor het eerst de kant van de gemeente Arnhem.

De rechtbank is het niet eens met de mening van bewoners dat het opleggen van de Wvg op de Schaapsdrift een buitenproportioneel middel is. Bewoners vragen zich af of het de gemeente überhaupt wel lukt om een bouwplan te realiseren waarbij er meer woningen op de Schaapsdrift gerealiseerd worden.

Maar volgens de rechtbank doet dat niet ter zake. De Wvg wordt voor een periode van maximaal drie jaar opgelegd.
“Voor zover eisers vrezen dat bestemming niet gerealiseerd wordt, voorziet de wet erin dat er termijnen aan het voorkeursrecht zijn verbonden om te voorkomen dat belanghebbenden te lang in onzekerheid verkeren.”

Bewoners voerden bij de rechtbank bovendien aan dat de plannen van de gemeente Arnhem te ambitieus zijn. De rechtbank toont begrip voor dat standpunt, maar volgens de rechtbank heeft het opleggen van het voorkeursrecht geen directe gevolgen voor bewoners.

“Het opleggen van het voorkeursrecht betekent uitsluitend dat zij bij het overgaan tot vervreemding eerst de gemeente in de gelegenheid moet stellen de woning te kopen.”

Het gaat volgens de rechtbank daarom slechts om een beperkte inbreuk van het eigendomsrecht.

Bewoners van de Schaapsdrift overwegen om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.