Protestposters achter de ramen van huizen in de Schaapsdrift. (Foto: Sarah Dobbe.)

Sloop woningen Schaapsdrift leidt tot 350 extra woningen

/

ARNHEM – De gemeente wil alle 150 woningen op de Schaapsdrift slopen. Daarvoor in de plaats moeten 500 nieuwe huizen komen, plus een onbekend aantal werkplekken. Bewoners die hun huis vrijwillig willen verkopen, krijgen van de gemeente de geldende marktwaarde. Wie niet vrijwillig vertrekt wordt onteigend. Dat werd gisteren duidelijk uit de antwoorden die wethouder Bouwkamp (GroenLinks) gaf aan een kritische gemeenteraad.

(Door: Patrick Arink)

De Schaapsdrift bij station Presikhaaf bestaat uit twee delen. Een verrommeld bedrijventerrein aan de oostkant met loodsen, de Praxis en zorgcentrum de Vreedenhoff. Aan de westelijke kant staan 150 huizen. De gemeente wilde de oostkant van de Schaapsdrift al eerder ontwikkelen. Sinds een paar maanden heeft de gemeente ook haar oog laten vallen op het westelijke deel waar huizen staan.

Door het opleggen van de Wet Voorkeursrecht Gemeente (Wvg) wil wethouder Bouwkamp bewoners verplichten om hun huis te verkopen aan de gemeente Arnhem indien zij hun huis te koop zetten. De Wvg moet bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Het is een besluit waar de gemeenteraad mee worstelt.

“Ik kan me niet voorstellen dat we huizen gaan slopen om huizen te bouwen op de Schaapsdrift”, zegt bijvoorbeeld Hans Eliëns van de Partij voor de Dieren. “Maar als dat het idee is: we zijn tegen het slopen van goede woningen om te bouwen.”

Brij aan woorden

Dat de gemeente alle huizen op de Schaapsdrift wil slopen, werd gisteravond uiteindelijk duidelijk. Maar makkelijk ging het niet. Wethouder Cathelijne Bouwkamp is verre van transparant in het beantwoorden van vragen. Tijdens een ruim vier uur durende vergadering gaf Bouwkamp steeds kleine brokjes informatie, verpakt in een brij aan woorden.

“Ik krijg veel woorden, maar weinig antwoorden” verzuchtte Rebin Maref van de VVD halverwege de avond.

OV-knooppunt Presikhaaf

Pas toen het ging over de rol van station Presikhaaf, waar de Arnhemsche Courant eerder de schijnwerper op zette in een artikel, gaf wethouder Bouwkamp opening van zaken.

Nee, station Presikhaaf krijgt in de toekomst niet de status van intercitystation, zoals de gemeente graag zou willen.
“ProRail heeft ons laten weten dat zij daar geen plannen voor heeft”, aldus wethouder Bouwkamp. “Maar het is wel de insteek van de gemeente dat er in de toekomst meer treinen stoppen op station Presikhaaf.”

Om ervoor te zorgen dat station Presikhaaf zich ontwikkelt tot een OV-knooppunt en een mobiliteitshub, is het volgens Bouwkamp noodzakelijk dat niet alleen het bedrijvendeel van de Schaapsdrift wordt herontwikkeld, maar dat ook de huizen gesloopt worden.

Bouwkamp: “Als we alleen het bedrijvendeel ontwikkelen kunnen we in totaal ongeveer 500 woningen en werkplekken realiseren. Als ook het woondeel van Schaapsdrift wordt meegenomen, kunnen we een schaalsprong maken die een verdubbeling is.”

Op bovenstaande illustratie is duidelijk hoe de gemeente de ontwikkeling van de Schaapsdrift voor zich ziet. De illustratie is niet afkomstig van de gemeente Arnhem, maar is een bewerking van een illustratie uit het Ontwikkelingsperspectief Spoorzone Oost, waar de Schaapsdrift onderdeel van uitmaakt.

Zowel het bedrijvendeel als het woondeel van de Schaapsdrift gaan in de visie van de gemeente tegen de vlakte. Daarvoor in de plaats komen in totaal 1.000 woningen. Rondom station Presikhaaf wordt een combinatie van wonen en werken gecreëerd. Ook een deel van Park Presikhaaf wordt daarvoor opgeofferd.
Hoe het er precies uit gaat zien is onduidelijk, maar te denken valt aan torens waarbij een deel bestaat uit woningen en een deel uit kantoren.

“Er moeten ook manieren komen om bijvoorbeeld bij OV-knooppunten woningen en werkplekken te realiseren”, motiveert wethouder Bouwkamp die keuze. Dat dit betekent dat ruim 300 bewoners van de Schaapsdrift uit hun (goede) woning moeten verdwijnen, is jammer voor die bewoners.
“Het is een besluit waar ook het college mee worstelt”, aldus Bouwkamp.

16.000 woningen

Volgens Bouwkamp is de opschalingsslag van de Schaapsdrift noodzakelijk om te voldoen aan het aantal woningen in Arnhem.
“Tot 2040 moeten er in Arnhem in totaal 16.000 nieuwe huizen bij komen. Er liggen plannen voor 8.000 woningen. De overige woningen moeten voor het grootste deel komen in Spoorzone Oost.”

Volgens Bouwkamp zijn de 350 extra huizen die rond station Presikhaaf worden gecreëerd daarom noodzakelijk.
Dat die bewering niet strookt met de feiten bleek op een ander moment in de vergadering toen Bouwkamp zich liet ontglippen dat er in Spoorzone Oost ruimte is voor 10.000 nieuwe woningen. Dat zijn er 2.000 meer dan er tot 2040 in Arnhem nodig zijn.

Volgens Gerrie Elfrink (SP) is er bovendien ook nog een andere mogelijkheid.
“Een hele buurt, het thuis van mensen, wordt uitgegumd alsof de mensen niet bestaan. Waarom bouwen we de extra woningen bijvoorbeeld niet in Schaarsbergen? Of op de Hoogkamp? Daar is voldoende ruimte om extra huizen te bouwen.”

Nog geen meerderheid

De gemeenteraad moet volgende week woensdag besluiten over het raadsvoorstel. Of er een meerderheid is die het voorstel steunt, is nog de vraag. Aan het eind van de raadvergadering werd gisteravond duidelijk dat op dit moment alleen GroenLinks en D66 het voorstel steunen. Samen zijn zij goed voor 12 van de 39 raadszetels.

VVD, SP, DENK, CDA, PVV, ChristenUnie, AOP en Forum zullen tegen het raadsvoorstel stemmen. Samen hebben zij 15 zetels.

Om een meerderheid te halen is het dus de vraag wat Arnhem Centraal (4), Partij voor de Dieren (3), PvdA (3) en Volt (2) doen. Deze partijen twijfelen en hebben nog geen standpunt ingenomen.

Toeval of niet, maar deze vier partijen horen samen met voorstemmers GroenLinks en D66 tot de nieuwe coalitie. Het nieuwe coalitieakkoord wordt volgende week woensdag gepresenteerd. Enkele uren daarna moet de gemeenteraad stemmen over het voorstel voor de Schaapsdrift. De vraag hoe dualistisch de nieuwe coalitie zal zijn, wordt dan tot het uiterste getest.