SP eist opheldering over kostenstijging Blauwe Golven

/

ARNHEM – Het opknappen en vergroenen van de Blauwe Golven wordt een flink stuk duurder dan de gemeente aanvankelijk dacht. In plaats van een kleine 10 miljoen euro, gaat de ingreep volgens de laatste berekeningen ruim 11,4 miljoen euro kosten. Gerrie Elfrink van de SP heeft een interpellatiedebat aangevraagd.

(Door: Patrick Arink)

“Ten opzichte van de oorspronkelijke raming uit 2020 zijn de (bouw-)kosten fors gestegen”, schrijft wethouder Bob Roelofs (Arnhem Centraal) aan de gemeenteraad. Wethouder Roelofs meldt dat de totale kosten met 1.366.500 euro zijn gestegen.
“Het zicht op de totale kosten wordt steeds beter”, meldt de wethouder monter. “Desondanks, het blijven onzekere tijden.”

Om toekomstige tegenvallers voor te zijn, is in de nieuwe begroting een extra bedrag van bijna 500.000 euro opgenomen.

Het extra geld dat noodzakelijk is om de herinrichting van de Blauwe Golven mogelijk te maken, komt onder andere van een provinciale subsidie van 825.000 euro om de aanleg van een snelfietsroute langs de Oude Kraan mogelijk te maken.
Roelofs: “Alle geraamde kosten zijn volledig gedekt. Daarmee ligt er een sluitend geactualiseerd dekkingsplan voor het project Blauwe Golven.”

Niets aan de hand dus, zou je denken. Maar daar denkt SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink heel anders over. Elfrink heeft een interpellatiedebat aangevraagd om de kostenstijging aan de orde te stellen.

Interpellatie

“Uit de raadsbrief wordt niet duidelijk in hoeverre het college het project onder controle heeft en welke risico’s de gemeenteraad loopt op extra overschrijdingen”, schrijft Elfrink in zijn interpellatieverzoek.
“Ook wordt niet duidelijk in hoeverre de gemeenteraad daar nog invloed op heeft. Waarom heeft het college de raad geen raadsvoorstel voorgelegd nu blijkt dat het project fors meer gaat kosten?”

Elfrink wil verder opheldering op de vraag waarom vragen die hij op 6 februari heeft gesteld over de voortgang van de Blauwe Golven niet beantwoord zijn, maar er wel een raadsbrief verstuurd is.
“Dat de SP fractie feitelijke vragen heeft ingediend wordt uit de raadsbrief weggelaten. De vragen van de SP zijn nog steeds niet beantwoord.”

De reden daarvoor is heel simpel. Elfrink heeft zijn vragen gesteld aan de griffie, en niet aan wethouder Roelofs. Het is dus de vraag of het college van B&W überhaupt op de hoogte was van de vragen van de SP-fractievoorzitter.

Succesvol participatietraject

Het opknappen en vergroenen van de Blauwe Golven is een compromis dat in de vorige bestuursperiode door VVD-wethouder Roeland van der Zee werd opgesteld na een succesvol participatietraject tussen voorstanders van behoud van de Blauwe Golven en mensen die het omgevingskunstwerk het liefst zouden vervangen door groen.

Gerrie Elfrink hoort bij de mensen die de Blauwe Golven het liefst volledig zouden vervangen door groen. In zijn tijd als wethouder gooide Elfrink zijn gehele politieke gewicht in de strijd in een poging de Blauwe Golven te slopen. Ondanks grote politieke druk op raadsleden, haalde het raadsvoorstel van Elfrink om de Blauwe Golven te slopen het in 2017 net niet. 19 raadsleden stemden voor sloop, 20 raadsleden stemden voor behoud van de Blauwe Golven.

Met het compromis dat een paar jaar later door wethouder Van der Zee werd bereikt, krijgen beide kampen hun zin. De Blauwe Golven worden opgeknapt, de fontein wordt hersteld, er wordt een skatepark aangelegd én de Blauwe Golven krijgen een flinke hoeveelheid extra groen.

Er is in ieder geval één Arnhemmer die dat geen goed idee vindt.