Wat de gemeente op de Schaapsdrift wil, past niet

/

ARNHEM – Het aantal woningen en werkplekken dat de gemeente Arnhem wil bouwen op de Schaapsdrift, past niet in het gebied. Dat blijkt uit een schaalstudie die stedebouwkundig bureau Ziegler-Branderhorst heeft uitgevoerd. De schaalstudie kwam naar boven in documenten die zijn vrijgegeven na een Woo-verzoek van de Arnhemsche Courant.

(Door: Patrick Arink)

In een startnotitie maakte de gemeente Arnhem afgelopen maand duidelijk welke kant zij op wil met de ontwikkeling van de Schaapsdrift. De gemeente wil minimaal 500 woningen en 500 werkplekken realiseren. Maximaal moeten dat 1.000 woningen en 1.000 werkplekken worden.

Bij het opstellen van de startnotitie is door de gemeente gebruik gemaakt van de expertise van stedebouwkundig bureau Ziegler-Branderhorst. De stedebouwkundigen gaven in oktober vorig jaar een presentatie waarin zij aan de hand van een schaalstudie lieten zien hoeveel ruimte er wordt ingenomen voor de plannen in verschillende scenario’s

Aan de hand van eerdere bouwplannen in andere gemeenten, is een goede vergelijking te maken met het ruimtebeslag van nieuwbouw op de Schaapsdrift. De afbeeldingen bevestigen wat bewoners van de Schaapsdrift en omgeving al vanaf het begin van de planontwikkeling zeggen: de plannen die de gemeente Arnhem heeft, zijn te grootschalig. Zelfs met sloop van woningen op de Schaapsdrift zijn de ambities van de gemeente niet in te passen in het plangebied.

Hieronder de afbeeldingen uit de schaalstudie van Ziegler-Branderhorst. Het artikel gaat daaronder verder.

De bouw van 200 stadswoningen vereist het hele bedrijvendeel, inclusief een deel van het woondeel van de Schaapsdrift.
320 woningen en 10.000 meter kantoorruimte alleen op het bedrijvendeel van de Schaapsdrift? Dat kan. Maar alleen met torens van ruim 50 meter hoog.
Wanneer gebouwd wordt in de stijl uit de directe omgeving, is er plaats voor 153 appartementen. Dat is ruim onder het aantal van 500 woningen dat de gemeente op de Schaapsdrift minimaal wil realiseren.
551 woningen en 3.000 meter commerciële ruimte vereist de gehele Schaapsdrift. Een deel van de bebouwing telt dan acht bouwlagen.
1.000 woningen en een zwik aan zakelijke functies? Het past niet op de Schaapsdrift, zelfs niet met torens van 18 verdiepingen.

“Wat wil je vooral niet”

“Deze schaal- en referentie studie is ter inspiratie”, aldus de stedebouwkundigen in een toelichting. “Wat wil je wel en wat wil je vooral niet.”

Die zin is opmerkelijk. Uit de schaalstudie blijkt namelijk duidelijk dat de 6,5 hectare van de Schaapsdrift en omgeving weliswaar groot lijken, maar dat in de praktijk de ambities van de gemeente niet passen in het gebied. Alleen wanneer het grootste gedeelte van de huidige bebouwing gesloopt wordt, is er volgens de schaalstudie ruimte om aan de minimumeisen uit de startnotitie te voldoen.

Ondanks de sussende woorden van wethouder Bouwkamp (GroenLinks) dat grootschalige sloop niet aan de orde is, is in de startnotitie wel vastgelegd dat er minimaal 500 en maximaal 1.000 woningen moeten komen, inclusief eenzelfde aantal werkplekken. In de startnotitie is verder vastgelegd dat het gebied vergroend moet worden.

Het is een onmogelijke opgave. Het past niet.

Woo-verzoek en rechtszaken

De informatie uit dit artikel kwam naar boven bij het toezenden van een (klein) deel van de documenten over de Schaapsdrift die de Arnhemsche Courant via een Woo-verzoek heeft opgevraagd. Volgens de wet had de gemeente Arnhem alle documenten uiterlijk ruim vijf weken geleden moeten toesturen. De gemeente heeft dat nagelaten. Tot nu toe is pas 10 procent van alle documenten vrijgegeven.

Om die reden heeft de Arnhemsche Courant eerder deze maand de gemeente Arnhem voor de rechter gesleept. De gang naar de bestuursrechter is echter een kwestie van maanden. Omdat de gemeente weigert alle documenten tijdig toe te sturen en een rechtszaak via de bestuursrechter een kwestie is van lange adem, wordt nu ook een rechtszaak tegen de gemeente Arnhem aangespannen bij de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter behandelt deze zaak binnen twee weken.

Geïnteresseerd in de documenten die de Arnhemsche Courant al wel heeft ontvangen? Ze zouden openbaar toegankelijk moeten zijn via de website https://wob.arnhem.nl/, maar ook dat laat de gemeente na. Geïnteresseerden kunnen mailen naar redactie@arnhemschecourant.nl. De documenten worden vervolgens via WeTransfer toegestuurd.