Wethouder Bob Roelofs opgeroepen in Schaapsdrift-rechtszaak

/

ARNHEM – Wethouder Bob Roelofs (Arnhem Centraal) is door bewoners van de Schaapsdrift opgeroepen als getuige. Bewoners van de Schaapsdrift slepen de gemeente Arnhem voor de rechter omdat het opleggen van het voorkeursrecht op hun wijk volgens hen niet terecht is. Roelofs was als wethouder in zowel het vorige college van B&W als het huidige college betrokken bij de besluitvorming.

(Door: Patrick Arink)

Is het opleggen van het voorkeursrecht op een hele woonbuurt terecht? Die vraag staat dinsdag 16 april centraal tijdens een rechtszaak die bewoners van de Schaapsdrift hebben aangespannen tegen de gemeente Arnhem.

Het is in Nederland nooit eerder voorgekomen dat het voorkeursrecht wordt opgelegd op een hele woonwijk met particuliere koopwoningen. Maar volgens de gemeente Arnhem mag het. Volgens bewoners van de Schaapsdrift is het niet rechtmatig. Waarschijnlijk om die reden heeft de rechtbank besloten de zaak te behandelen voor een meervoudige kamer. Dit betekent dat drie rechters zich over de vraag buigen.

“Uit het gegeven dat het beroep wordt behandeld door een meervoudige kamer blijkt al dat de beantwoording van die vraag niet eenvoudig is en de gemeente ook onder vuur zal komen te liggen”, aldus Mr. Harry Gerritsen die de bewoners bijstaat.

Verweerschrift

Op vrijwel de laatste dag dat dit mogelijk was, heeft de gemeente Arnhem een verweerschrift ingediend bij de rechtbank. In het verweer pleit de gemeente ervoor om de rechtszaak aan te houden tot de zomer in verband met de lopende besluitvorming over de gebiedsvisie.

“Ik ga daar niet mee akkoord”, aldus Mr. Gerritsen. “Het verzoek van de gemeente Arnhem geeft al aan dat de gemeente absoluut niet zeker van haar zaak is. Daarnaast is het de vraag of de leden van de gemeenteraad zijn geïnformeerd over deze zet die namens hen wordt gedaan.”

Getuige

Wethouder Bob Roelofs is door de bewoners van de Schaapsdrift opgeroepen als getuige. Zij willen weten op welke manier de besluitvorming over het opleggen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) binnen het college van B&W heeft plaatsgevonden.

Samen met portefeuillehouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) is Roelofs als wethouder in het gehele traject betrokken geweest bij de besluitvorming door het oude en nieuwe college van B&W. Hij mag de rechtbank uitleggen op welke manier de keuze om het voorkeursrecht op te leggen tot stand is gekomen.
Van het oproepen van wethouder Bouwkamp kan volgens de jurist van de bewoners echter geen sprake zijn.

Mr. Gerritsen: “Dit is een actueel politiek dossier. Wethouder Bouwkamp moet als portefeuillehouder verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Dat moet je weghouden van de rechtbank. Daarom is ervoor gekozen haar niet op te roepen als getuige.”

De jurist van de bewoners heeft goede hoop op een gunstig verloop van het vervolg, hetzij door een positieve uitspraak van de rechtbank, hetzij door het verdere verloop van het traject.

“Dit plan is gedoemd om te mislukken”, aldus Gerritsen. “Het lijkt erop dat een meerderheid van de gemeenteraad gaat instemmen met de gebiedsvisie die op geen enkel draagvlak buiten de raad kan rekenen. Mede door het verzet dat er bestaat tegen de gebiedsvisie, zal het plan niet uitvoerbaar zijn. Maar voor de portefeuillehouder speelt dat kennelijk geen enkele rol.”