Wethouder Bouwkamp houdt vast aan sloopkogel boven deel Schaapsdrift

/

ARNHEM – Het ging gisteravond in de gemeenteraad alwéér over de Schaapsdrift. En alweer is dat omdat wethouder Bouwkamp (GroenLinks) zichzelf meer ruimte geeft bij de planvorming voor de Schaapsdrift dan is afgesproken.

(Door: Patrick Arink)

Wethouder Cathelijne Bouwkamp heeft bij het opleggen van de Wvg altijd ontkend dat grootschalige sloop de belangrijkste reden was dat de maatregel werd opgelegd. Nadat uit een Woo-verzoek door de Arnhemsche Courant bleek dat sloop van de woonbuurt het uitgangspunt was, trapte de gemeenteraad op de rem.

Via een amendement werd wethouder Bouwkamp opgedragen om de woningen in de Schaapsdrift en omliggende straten te behouden. De gemeenteraad droeg de wethouder verder op om nog voor het zomerreces aan te geven voor welke delen in het plangebied het voorkeursrecht opgeheven kan worden.

Uit de afbeelding boven dit artikel blijkt dat wethouder Bouwkamp die boodschap toch niet goed begrepen lijkt te hebben. In groen staat aangegeven voor welk deel van de Schaapsdrift de Wvg wordt opgeheven. In oranje het deel waar de Wvg van kracht blijft.

Als het aan wethouder Bouwkamp ligt, blijft er een sloopkogel hangen boven de gehele oostzijde van de Schaapsdrift.

“Geen sloopvergunning”

Stedebouwkundig bureau Ziegler-Branderhorst heeft aangegeven dat zij voor dit gebied meer tijd nodig heeft om te onderzoeken wat wenselijk is bij het opstellen van de gebiedsvisie. Die gebiedsvisie moet in november van dit jaar zijn afgerond.

In een raadsbrief aan de gemeenteraad liet wethouder Bouwkamp weten dat “voor een deel van de buurt verdere uitwerking nodig is”. Het besluit van de gemeente om de Wvg deels in stand te houden op de Schaapsdrift, komt als een schok voor bewoners van de buurt.

Tijdens een bijeenkomst met de gemeente kregen bewoners een heel ander verhaal te horen.
“Dit overleg ging veelbelovend van start met de mededeling dat de straten, waaronder de Schaapsdrift, behouden blijven. Ook werd een doorkijk geschetst naar het op korte termijn kunnen vrijgeven van de WVG op een groot deel van de wijk.”

Pas aan het eind van de bijeenkomst liet de stedebouwkundige zich ontvallen dat er nog gekeken moet worden naar de oostzijde van de Schaapsdrift.
“Dit was spreekwoordelijke bom, want kennelijk staat het voortbestaan van de oostzijde van de Schaapsdrift alsnog ter discussie”, schrijven bewoners in de zoveelste brief aan de gemeenteraad.

Na een agenderingsverzoek van de VVD werd de Schaapsdrift gisteravond op de politieke agenda geplaatst. Daar verzekerde stedebouwkundige Ivo Branderhorst de gemeenteraad dat het handhaven van de Wvg op een deel van de woonhuizen niet gezien moet worden als een sloopvergunning.
“We gaan geen huizen slopen voor de aanleg van een groenstrook of het plaatsen van een boom.”

Belofte zonder waarde

De woorden van de stedebouwkundige zijn een belofte zonder waarde. Volgens het amendement kan er sowieso alleen sprake zijn van sloop wanneer er een zwaarwegend belang is. Ter indicatie: de term “zwaarwegend belang” werd gisteravond door wethouder Bouwkamp en de stedebouwkundige minstens vijftien keer in de mond genomen.

Bij het aannemen van het amendement werd door Gerrie Elfrink (SP) al gewaarschuwd dat de tekst veel ruimte overlaat voor interpretatie. Elfrink zag al aankomen wat nu inderdaad gebeurt: wethouder Bouwkamp neemt alle ruimte die zij kan krijgen.

Tijdens de vergadering van gisteravond werd duidelijk dat wethouder Bouwkamp zich gedekt weet door een raadsmeerderheid. Kritiek was er alleen van de oppositiepartijen. Alle neuzen van de coalitiepartijen wezen dezelfde kant uit. Zij willen Bouwkamp de ruimte geven die ze vooraf al had opgeëist.

Het heeft er alle schijn van dat wethouder Bouwkamp een en ander vooraf al heeft afgestemd met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. In deze bestuursperiode is de achterkamer nooit ver weg.

Geen vertrouwen meer

Gerrie Elfrink liet weten dat hij volgende week woensdag, tijdens de laatste besluitvormende raadsvergadering voor het zomerreces, de Schaapsdrift hoe dan ook op de agenda wil hebben. Of dat gaat lukken, is de vraag. Agendapunten dienen tien dagen voor de vergadering te zijn ingediend. De raadsvergadering is over een week.

Bewoners van de Schaapsdrift zijn na anderhalf jaar strijd tegen wethouder Bouwkamp inmiddels ten einde raad. Nadat de gemeenteraad het amendement aannam waarbij behoud van hun woningen centraal staat, waren zij hoopvol gestemd. Gisteren bleek dat bewoners geen enkel vertrouwen meer hebben in wethouder Bouwkamp.

“Wij hebben ons rotgerend om het proces vanuit de wijk te faciliteren, en nu weer een half jaar onzekerheid”, verzuchtte een van de bewoners na de raadsvergadering. “Niet te filmen dit.”